Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Mata Pelajaran Bahasa Daerah

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mata Pelajaran    : Bahasa Daerah     Nama    :    ……………………….
Kelas    : I (satu)    Kelas No Absen    :     ………………………
Hari/ tanggal    :         TandaTangan    :     ……………………..
Waktu    : 60 menit    Nilai    :    ……………………..

Wacanan sing teliti !

Nina sekolah ing SD Tunas Bangsa
Sekolah Nina kelebu sekolah adiwiyata
Sekolah adiwiyata iku sekolah kang endah lan resih
Saben dina jemuah isuk mesthi ana kegiatan jumat bersih
Bu ani wali kelas siji mbagi tugas kegiatan kerja bakti
Nina, siti lan siska tugase nyapu ruwang kelas
Bocah wadon liyane ngelapi kaca candela
Adi lan Robi usung – usung banyu kanggo nyirami kembang
Supaya ing mangsa ketiga kembange ora mati.
Achmad, Eko, Budi lan Evan tugase mbubuti suket
Bocah lanang liyane ya uga mbubuti suket
Suket lan larakan dilebokake ing bak sampah
Saiki kelas lan lingkungane wis katon resik lan asri
I.    Isenana cecag – cecag ing ngisor iki karo tembung sing mathuk !
1.    Sekolah Nina saben dino jumat ana kegiatan ….
2.    Sekolah adiwiyata iku sekolah kang … lan ….
3.    Godhong tanduran akeh sing garing lan gogrok ing mangsa ….
4.        Gambar ing sebelah wong kampung pada kerja bakti.Supaya penggawean kerja bakti cepet mari kudu …
5.    d – a – y – i – w – i – a – t – a
Huruf ing nduwur yen ditata unine ….
6.    Mbah kakung apa wis mangan ?
Mangan basa kramane ….
7.              Iki who … isine diarani .…
8.    Cek – cek – cek – cek suarane kewan ….
9.             Nina ketemu Bu Ani ing latare sekolahan wayah awan
Nina ngucapake ….
10.             Sara entuk kado nalika ulang taun ( ambal warsa )
Sara ngucapake ….
11.    Adi njabuti suket, sebab suket ngrusak ….
12.    Mbah kakung lan mbah putri dhahar
Dhahar basa ngokone ….
= Suwe ora jamu =
13.    Suwe ora jamu, jamu godhong lumbu
Suwe ora …     , ketemu pisan gawe guyu
14.    Tembung dolanan ing dhuwur saka daerah ….
5.                 Gunane gambar ing sisih kiwo kanggo ….
16.    Irunge dawa, awake gede,sikile papat, mangane suket, mlakune glinak – ginuk
Kewan iku jenenge .…
17.    Irung dawa ana kewan sing kok sebut mau arane ….
18.    Omahe Roni katon adem, asri. Omahe Roni akeh ….
19.                 Yen arep budhal sekolah kudu nyuwun ….
Marang ibu
20.    Doni yen mulih sekolah aja … nang omahe kancamu
II.    Jawaben pitakon ing ngisor iki sing bener !
21.    Adi yen wis mbubuti suket, buwangen larahan iki ana tong sampah pesene bu  guru
Apa pesene bu guru marang Adi ?
22.    Yen awakmu nyuwun dhuwit marang ibu
Kepriye ukara panyuwune ?
23.                 Gambar ing isih kiwa gaween ukara sing bener !
24.    Tatanen tembung ing ngisor iki dadi ukara sing bener !
–    Di rabuk – kembange – subur – supaya
25.    Tulisan latin ukara ing ngisor iki !
Got mambeg ndadakake banjir
26.    Kandelana tembung ing ngisor iki !
….
27.    Ceritakno gambar ing nduwur wektu dana riyaya!
….
28.                 Tumindak kaya gambar iki ora usah ditiru
Apa sebabe ?
….
29.    Nina dina senin piket, mulane dewehe teka nang sekolahan luwe isuk.
Kena apa nina teko sekolah luwe isuk?
….
30.    Sebutna siji wae pesene ibu yen awakmu arep budal sekolah!
….
KUNC JAWABAN BASA JAWA KELAS 1

Baca Juga  Soal Kelas IV semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

I.    ISIAN NO 1 – 20
1.    Bersih, bersih / kerja bakti    11.    Tanduran
2.    Endah lan resik    12.    Mangan
3.    Ketiga / panas    13.    Ketemu
4.    Gotong royong    14.    Jawa tengah
5.    Adiwiyata    15.    Ngomong, mangan
6.    Dhahar    16.    Gajah
7.    Duren / pongge    17.    Telale
8.    Cecek    18.    Tandurane / wit – witan
9.    Sugeng siyang    19.    Pamit
10.    Matur nuwun    20.     Mampir-mampir

II.    URAIAN NO 21 – 30
21.    Yen mari njabuti suket buwangen nang tong sampah
22.    Bu kulo nyuwun dhuwit
23.    Terserah guru/ kelas siji olah senam, nirokna gerakane pak guru
24.    Kembange dirabuk supaya subur
25.    Got mambeg ndadekake banjir
26.    Terserah guru
27.    Terserah guru
28.    Sebabe marahi banjir, kaline mambeg
29.    Nina piket
30.    – Yen nyabrang ndeleng kiwa tengen
– Aja nakal ing sekolah
– Manut karo bu guru

Baca Juga  Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Pedoman Penilaian
I.    20 soal    =    2 x 20     =    40
II.    10 soal    =    4 x 10        =        40
80
Jumlah Perolehan x 100
80

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Mata Pelajaran Bahasa Daerah. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>