ULANGAN TENGAH SEMESTER 1 KURIKULUM 2013 AHUN PELAJARAN 2016/2017 Mapel Bahasa Jawa Kelas IV (Empat)

ULANGAN TENGAH SEMESTER 1 KURIKULUM 2013 AHUN PELAJARAN 2016/2017 Mapel    Bahasa Jawa Kelas IV (Empat)
Gatekna geguritan ing ngisor iki
Tansah Nyawiji
dening : Ayundha Salshabilla

Ora preduli aku sapa
Ora preduli kowe sapa
Ora preduli yen kita beda
Amarga kita tansah nyawiji
Nyawiji dadi siji
Aneng lemahing ibu pertiwi

Senadyan kita beda suku
Senadyan kita beda agama
Senadyan kita beda basa
Nanging kita tetep padha
Tansah nyawiji
Ing nagariku Indonesia

I.    Wenehana tandha silang (x) ing jawaban kang bener !
1.    Puisi gagrag anyar kang ora kaiket dening paugeran tartamtu diarani . . . .
a.    Tembang     b.    Paribasan     c.    Parikan     d.    Geguritan
2.     Apa irah – irahane geguritan ing ndhuwur ?
a.    Ayo Nyawiji    b.    Nyawiji dadi siji    c.    Tansah Nyawiji    d.    Padha Nyawiji
3.    Sapa sing ngriptakake geguritan ing ndhuwur ?
a.    Fida Salma    b.    Nimas Prabantari
c.    Puspita Dewi    d.    Ayundha Salshabilla
4.     Geguritan ing dhuwur nduweni tema ngenani . . . .
a.    Indahnya Kebersamaan    b.    Persatuan dan Kesatuan
c.    Lingkungan Hidup    d.    Kebersihan Lingkungan
5.    Geguritan ing dumadi saka . . . . gatra.
a.    11    b.    12    c.    13    d.    14
6.    Omah adat suku Jawa diarani . . . .
a.    Lontik     b.    Joglo
c.    Panjang     d.    Gadhang
7.    Asale tari Remo saka . . . .
a.    Jawa Timur    b.    Jawa Tengah
c.    Jawa Barat    d.    Jakarta
8.    Sumber energi seng diasilake bendungan yaiku . . . .
a.    PLTA    b.    PLTU
c.    PLTS    d.    PLTD
9.    Basa ngoko seng ora kecampuran tembung – tembung krama inggil diarani basa . . . .
a.    Ngoko alus    b.    Ngoko lugu
c.    Krama alus    d.    Krama lugu
10.     Basa krama seng kecampuran tembung – tembung  krama inggil diarani . . . .
a.    Ngoko alus    b.    Ngoko lugu
c.    Krama alus    d.    Ngoko lugu
11.     Tuladhane energi alternatif ing ngisor iki kejaba . . . .
a.    Srengenge     b.    Angin
c.    Banyu     d.    Bensin
12.    Paedahe srengenge ing antarane yaiku kanggo . . . . klambi, gabah, iwak, kacang – kacangan , lsp.
a.    Njemur     b.    Nggawe
c.    Ngangkat     d.    Ndeleng
13.     Sumber energi srengenge uga dirembakake kanthi ngriptakake teknologi . . . .
a.    Mobil tenaga angin    b.    Mobil tenaga surya
c.    Mobil tenaga listrik    d.    Mobil tenaga air
14.    Mobil tenaga surya nggunakake tenaga surya minangka gantine . . . .
a.    Oli     b.    Accu
c.    Ban     d.    Bahan bakar
15.    Cahyane srengenge nduweni paedah sajroning proses . . . . tanduran.
a.    Antitesis     b.    Analisis
c.    Fotosintesis     d.    Liberalis
16.    Proses fotosintesis ngasilake . . . . sing diprelokake manungsa lan kewan kanggo ambegan.
a.    Karbondioksida     b.    Karbonmonoksida
c.    Oksigen     d.    Nitrogen
17.    Bapak tindak Jakarta nitih sepur. Ukara kasebut gunakake basa . . . .
a.    Ngoko lugu    b.    Ngoko alus
c.    Krama lugu    d.    Krama alus
18.    Ing ngisor iki sing kalebu kagiyatan hemat energi yaiku . . . .
a.    Nyalakake TV nanging ora dideleng
b.    Mateni lampu nalika ninggalake ruwangan
c.    Kran banyu ora dipateni sawise digawe
d.    Kipas angin ora dipateni nalika ninggalake ruwangan
19.     PLTA singkatan saka . . . .
a.    Pembangkit Listrik Tenaga Api    b.    Pembangkit Listrik Tenaga Angin
c.    Pembangkit Listrik Tenaga Uap    d.    Pembangkit Listrik Tenaga Air
20.    Dhong – dhinge swara kang padha ing pungkasane gatra sajroning geguritan diarani . . .
a.    Pada     b.    Sajak
c.    Diksi     d.    Wanda
21.    Kesenian tradisional saka daerah kediri yaiku . . . .
a.    Jaranan     b.    Wayang kulit
c.    Reog     d.    Gandrung
22.     Monumen sing manggon ana Kediri yaiku . . . .
a.    Goa Selomangkleng     b.    Monumen Kediri
c.    Simpang Lima Gumul    d.    Candi Penataran
23.    Jajanan khas saka Kediri yaiku . . . .
a.    Brem     b.    Gethuk Lindri
c.    Wingko Babat    d.    Gethuk Gedhang
24.     Anak gajah diarani . . . .
a.    Blengur     b.    Belo
c.    Bleduk    d.    Plecing
25.    Wit jagung arane tebon, yen wit pari arane . . . .
a.    Debok     b.    Damen
c.    Rendeng     d.    Glugu

Baca Juga  SOAL ULANGAN I IPA MATERI GAYA KELAS IV SEMESTER 2 DAN JAWABAN

II.    Isinana ceceg – ceceg ing ngisor iki kanthi bener !
1.    Ing Jawa Timur isih akeh di temu ake omah Joglo ana daerah . . . .
2.    Bendungan sing didadeake obyek wisata ing Malang yaiku . . . .
3.    Kumpulan saka saperangan gatra sing ana sajroning geguritan diarani . . . .
4.    Pamilihan tembung sing menthes, trep, lan mantesi saengga nuwuhake kaendahan tumrap sawijining geguritan diarani . . . .
5.    Sumber energi saka srengenge, banyu, angin, ombak laut klebu sumber energi . . . .
6.    Sing klebu sumber energi saka fosil yaiku . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .  . . . , . . . . . . . .
7.    Pacelathon wong enom marang wong kang luwih tuwa migunakake basa . . . .
8.    Panjenengan kala wau kondhur jam pinten?
Yen ditulis basa ngoko yaiku . . . .
9.    Cara gunakake energi listrik ben irit yaiku . . . .
10.    Sing dimaksud Ibu Pertiwi ing geguritan yaiku . . . .

Baca Juga  Soal UAS Tema I Berbagai Pekerjaan Kelas Tematik Kelas 4 SD

III.    Wangsulana kang patitis !

1.    Omah joglo bisa di temuake ing daerah ngendi wae ?
2.    Sebutna omah – omah adat sing kok weruhi, 3 wae !
3.    Sebutna 3 wae gunane srengenge !
4.    Sebutna 3 energi alternatif !
5.    Basa ngoko lugu ing ngisor iki owahana dadi basa krama alus !
” Pak lik wis teka saka Jakarta”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>