Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

ULANGAN AKHIR SEMESTER I (UAS I) BAHASA SUNDA SOSIAL SD KELAS 2

ULANGAN AKHIR SEMESTER I (UAS I) BAHASA SUNDA SOSIAL SD KELAS 2
I.    Cakra A, B,  atawa C dina jawaban anu pangbenerna !
1.    Sakola teh kedah diacuk saragam
Sapatu hideung
Rambut teu kenging jabrig
Katerangan di luhur teh kaasup kana  ….
A. tata tertib sakola    B. tata cara nyieun olahan         C. tata cara di stasion beu
2.    Sabab  …. diajat Ita juara kelas
A. getol             B. kedul                C. jarang
3.     Memeh indit sakola Ida mah  …. heula
A. ngapalkeun        B. olahraga                C. sasarap
4.    Budak mah  …. ngapalkeun
A. kudu rajin        B. ulah rajin                C. rajin pisan
5.    Hatur nuhun bu.
Kalimah di luhur diucapkeun waktos  ….
A. meunang hiji barang    B. mere barang        C. nyimpen barang
6.    Soang Dadan dua, jalu jeung bikang.
Dua saharti jeung  ….
A. salosin            B. sakodi            C. sajodo
7.    Nini-nini (kukut) hayam  ….
A. kukutan            B. ngukut            C. ngakukut
8.    kantong – buku – kana – ngasupkeun
Susunan nu merenah, nyaeta   ….
A. kantong kana buku ngasupkeun
B. kana kantong buku ngasupkeun
C. ngasupkeun buku kana kantong
9.    Ngarah pinter peutingna Ida  ….
A. diajar                B. lalajo tivi            C. sare
10.    Nina sok babantu ka indungna
Manehna budak  ….
A. daekan            B. kedul            C. melid
11.    Abdi mah resep martabak
Nina mah resep roti
Kalimah di luhur teh nyaritakeun  ….
A. kahayang            B. kadaek            C. karesep
12.    Munding teh ditarik  …. treuk
A. kana                B. ka                C. di
13.    Indung kolot urang ….
A. ema                B. nini                C. uyut
14.    Pak Umar teh bapana Deni.
Lamun nanyakeun ngaran bapana  ….
A. saha bapana Dani teh
B. kumaha bapana Dani teh
C. dimana bapana Dani teh
15.     Cara ngamaenkeun kacapi nyaeta  ….
A. dipetik                B. digoyangkeun        C. ditepak
II.    Eusian titik-titik di handap !
16.    Ambeh jadi budak pinter diajarna kudu unggal …………..
17.    Ngaji mah biasana di …………………………
18.    Hudang teh kudu rikat bisi ………………………. sakola
19.    Miceun runtah teh kana ………………………….
20.    Lauk paus ayana di …………………………..
III.    Salin kana aksara tulis !
21.    Nani gaduh kelenci buluna bodas
………………………………………………………………………………………………………………………..
22.    Seueur nu hadir kana ulang tahun Nisa mah
………………………………………………………………………………………………………………………..
23.    Ibu angkat ka pasar
………………………………………………………………………………………………………………………..
24.    Walungan teh caina herang
………………………………………………………………………………………………………………………..
25.    Si Kabayan leungit munding
………………………………………………………………………………………………………………………..

Baca Juga  SOAL Tema 8 Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Kelas 2 ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017
ULANGAN AKHIR SEMESTER I (UAS I) BAHASA SUNDA SOSIAL SD KELAS 2. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>