ULANGAN AKHIR SEMESTER I SD Kelas 2 Mata Pelajaran Akidah Akhlak

ULANGAN AKHIR SEMESTER I  SD Kelas 2 Mata Pelajaran Akidah AkhlakULANGAN AKHIR SEMESTER I SD Kelas 2 Mata Pelajaran Akidah Akhlak
1. Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan . . .
a. Allahu akbar b. Alhamdulillah c. Subhanallah
2. Allah akan menambah nikmat-Nya jika kita mau . . .
a. Bekerja b. Bersyukur c. Belajar
3. Anak yang berakhlak terpuji selalu . . . teman.
a. Disenangi b. Dimusuhi c. Dimarahi
4. Ketika makan tidak boleh . . .
a. Berdo’a b. Duduk c. Mengobrol
5. Sikap suka membanggakan diri disebut . . .
a. Rendah hati b. Pemberani c. Sombong
6. Sebelum makan kita harus . . .
a. Mandi b.mencuci muka c. Mencuci tangan
7. Berdo’a ketika bersin merupakan sikap yang disukai . . .
a. Jin b. Setan c. Allah SWT
8. Berikut sifat yang harus dihindari yaitu sifat . . .
a. Sombong b. Sabar c. Rendah hati
9. Kekayaan yang kita dapatkan harus kita . . .
a. Pamerkan b. Syukuri c. Perlihatkan
10. Tidak hidup berlebih-lebihan merupakan pola hidup . . .
a. Boros b. Sederhana c. Berfoya-foya
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Rezeki seluruh makhluk hidup telah diatur oleh . . .
2. Berpakaian hendaknya mendahulukan bagian yang . . .
3. Sifat sombong merupakan akhlak . . .
4. Akhlak terpuji adalah akhlak yang . . .
5. Allah melarang kita untuk hidup . . .
6. Hidup boros merupakan bujukan . . .
7. Ketika bersin, kita diperintahkan untuk menutup . . .
8. Berpakaian seharusnya menutupi . . .
9. Pakaian sekolah tidak boleh untuk . . .
10. Jika bersin ucapkanlah . . .
III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang tepat !
1. Sebutkan 3 sifat terpuji !
2. Sebutkan 3 adab berpakaian !
3. Sebutkan 3 contoh nikmat jasmani !
4. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah SWT ?
5. Apa yang dimaksud dengan sifat rendah hati ?

Baca Juga  SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I KELAS III TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017