Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

SOAL UTS

Soal UTS Mata Pelajaran IPA Kelas 3 SD Semester Genap

Soal UTS Mata Pelajaran IPA Kelas 3 SD Semester Genap 1.     Ciri-ciri benda bergerak menggelinding adalah . . . . A.    Melompat lurus ke atas B.    Berputar sambil berpindah C. meluncur lurus ke bawah...

CONTINUE READING »»

Soal UTS Ilmu Pengetahuan Sosial SD Kelas 4 Semester 1

Soal UTS Ilmu Pengetahuan Sosial SD Kelas 4 Semester 1 1. Gambaran permukaan wilayah bumi yang dibuat di atas suatu media disebut . . . . a. atlas b. peta c. globe d. cetakan...

CONTINUE READING »»

Naskah Soal UTS 2 KeLas 2 PPKn TAHUN 2017

Naskah Soal UTS 2 KeLas 2 PPKn TAHUN 2017 ULANGAN TENGAH SEMESTER II Pendidikan Kewarganegaraan TAHUN PELAJARAN 2017 1.Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah menyatakan tekad untuk hidup dalam wadah...

CONTINUE READING »»

Naskah Soal UTS 2 KeLas 1 PPKn TAHUN 2017

Naskah Soal UTS 2 KeLas 1 PPKnTAHUN 2017 ULANGAN TENGAH SEMESTER II Pendidikan Kewarganegaraan TAHUN PELAJARAN 2017 1. Gambar di samping merupakan hak anak untuk memperoleh kesempatan …. a. bermain b. bekerja c. belajar...

CONTINUE READING »»

Naskah Soal UTS 2 PAI KeLas 6 TAHUN 2017

Naskah Soal UTS 2 PAI KeLas 6 TAHUN 2017 ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2017 1. Kemuliaan seseorang diukur dari adalah … a. kekayaannya b. ketakwaannya c. keilmuannya d. kekuatannya 2. Surat Al...

CONTINUE READING »»

Naskah Soal UTS 2 PAI KeLas 5 TAHUN 2017

Naskah soal UTS 2 PAI KeLas 5 TAHUN 2017 ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2017 1. Arti al-Ma‟un adalah … a. pendusta agama c. menghardik anak yatim b. barang yang berguna d. pemberi...

CONTINUE READING »»

Naskah soal UTS 2 PAI KeLas 3 TAHUN 2017

Naskah soal UTS 2 PAI KeLas 3 TAHUN 2017 1. Tanda baca ( ) disebut juga … a. fathah b. kasrah c. dammah 2. Tanda baca fathah tanwin menghasilkan bunyi ….. a. an b....

CONTINUE READING »»

Soal UTS II Mapel PAI Kelas II Kurikulum 2013 ULANGAN TENGAH SEMESTER I KURIKULUM 2013

Soal UTS II Mapel PAI Kelas II Kurikulum 2013 ULANGAN TENGAH SEMESTER I KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Kelas Kelas Kelas II (dua) 1. Tanda baca ( ) disebut juga … a. fathah b....

CONTINUE READING »»

Naskah Soal UTS 2 KeLas V (Lima) Bahasa Sunda TAHUN 2017

Naskah Soal UTS 2 KeLas V (Lima) Bahasa Sunda TAHUN 2017 Baca wacana di handap ieu sing tenget, pikeun ngarengsekeun soal no 1-5! Nyaba ka Aki Dadang teh pituin urang Bandung. Bumina di Sarijadi....

CONTINUE READING »»

Naskah Soal UTS 2 KeLas I (Satu) Bahasa Sunda TAHUN 2017

Naskah Soal UTS 2 KeLas I (Satu) (Lima) Bahasa Sunda TAHUN 2017 1. Barudak nu rek piknik teh ngagarimbung di buruan sakola. Ngagarimbung hartina …. a. Ngarumpul b. caricing c. dariuk 2. Di kota...

CONTINUE READING »»