Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

SOAL BAHASA JAWA

SOAL BOCORAN Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) 1 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SOAL BOCORAN Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS) 1 TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Mata Pelajaran    : Bahasa Jawa Kelas /Semester    : VI (Enam)/ 1 (satu) Wacanen kanthi premati! Bareng Macan Tutul mati, diganti anake kang...

CONTINUE READING »»

SOAL Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 5

SOAL Bahasa Jawa ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS 5 TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Mata Pelajaran     :  Bahasa Jawa Kelas / Semester         :  V (Lima ) / I ( Satu ) PITUDUH: Donga dhisik...

CONTINUE READING »»

SOAL dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI Semester 2 | soalguru.com

SOAL dan Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas VI Semester 2 | soalguru.com Wacanen sing patitis ! Wajib Belajar Wajib Belajar kudu ngrampungake Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar tegese dudu serampunge tamat sekolah dasar wis cukup....

CONTINUE READING »»

Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Tahun 2016

Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD dan Kunci Jawaban Tahun 2016 Wacanen Sing Petitis ! “Prabu Kresna” Prabu Kresna iku ratu ing negara Dwarawati. Prabu Kresna mono nduweni jeneng akeh, ing antarane Padmanaba, Danardana,...

CONTINUE READING »»

SOAL DAN KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA SOAL UTS II KELAS V TAHUN 2016

SOAL DAN KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA SOAL UTS II KELAS V TAHUN 2016 WACANEN KANTHI PATITIS ! KARNA Karna nalika isi timur asmane Suryatmaja, tegese putrane Bathara Surya. Ibune asmane Dewi Kunti saka negara...

CONTINUE READING »»

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Mata Pelajaran Bahasa Daerah

ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Mata Pelajaran    : Bahasa Daerah     Nama    :    ………………………. Kelas    : I (satu)    Kelas No Absen    :     ……………………… Hari/ tanggal    :         TandaTangan    :    ...

CONTINUE READING »»

Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016 Wacanen kang Patitis !                         Kanggo nomer 1 – 5 Benteng Pendhem Benteng Pendhem Cilacap sing maune...

CONTINUE READING »»

Soal Kelas 3 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 3 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016 1.    Mbarang pensiun simbah kondur ndesa. Kosok baline tembung “Kondur”.  . . . 2.    Papan kanggo mandhek sepur jenenge . . ....

CONTINUE READING »»

Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016 1.    Ibu ngagem kalung ana ing .  .  .  . 2.    Iwak gurameh uripe ana ing .  .  .  . 3.    Yen...

CONTINUE READING »»

Soal Kelas 5 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 5 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016 BANJIR Ing mangsa rendheng, ing ngendi-endi padha kebanjiran. Ora kaya kulinane, banjir cethek, tur ora suwe. Nanging ing taun iki, banjire gedhe...

CONTINUE READING »»