Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal UTS Kelas 4 SD Bahasa Sunda Semester 2

Soal UTS Kelas 4 SD Bahasa Sunda Semester 2
1.    Pagaewanana teh ngapungkeun kapal udara, nyaeta …
A. pulisi            B. pilot        C. satpam        D. tentara
2.    Buku teh di simpenna ….. naon ?
A. ti            B. dina            C. mana        D. ka
3.    Meuli baju teh ….. mana ?
A. ka            B. ti            C. dina            D. kana
4.    Kecap sabalikna tina kecap dijual, nyaeta ….
A. dibeuli            B. dibantun        C. diical    `    D. dibawa
5.    Kecap kadaharan asal kecapna ….
A. kadahar        B. dahar        C. didahar        D. dahareun
6.    Urang ngala lauk yu !
Kalimah diluhur kaasup kalimah ….
A. pananya        B. pangajak        C. parentah        D. panyarek
7.    kadaharan anu dijiuenna tina sampeu nyaeta …
A. wajit            B. comro        C. opak        D. koci
8.    Ibu kandung hartina ibu anu ….
A. ngalahirkeun urang                C. mere susu urang
B. ngangais urang                D. ngenter ka posyandu
9.    Kecap Puskesmas kaasup kana kecap …
A. singkatan        B. wancahan        C.panambah        D. panyarek
10.    “Duh, keur geulis the pinter, bageur deui “
kalimah diluhur kaasup kalimah …
A. panyawad        B. pananya        C. pemuji        D. panyarek

Baca Juga  Kumpulan Soal Kurikulum 2013 Soal UTS Kelas 4 SD Tema 1 dan 2

II. Eusian!

1.    Kecap kadaharan mibanda rarangken …
2.    kecap sabalikna tina kampong nyaeta …
3.    Pagaweanana sok mawa panumpang kana mobil, nyaeta …
4.    Ditabung kecap asalna …
5.    Budi karek nepi …….. bogor
6.    Saha anu ceurik teh ? eta kalimah kaasup kalimah ….
7.    Pang meserkeun buku, jang ! kaasup kalimah …
8.    Ano sok newak panjahat nyaeta ….
9.    Tina naon bahan nyieun gagaraban ? ….
10.    Sok sebutkeun conto hasil nyieun gagarabah ! …

Semoga Bermanfaat
soalguru.com

Soal UTS Kelas 4 SD Bahasa Sunda Semester 2. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>