Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 4 SD

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 4 SD
Guwa Maharani
Guwa Maharani iku cedhak karo Tanjung Kodhok. Dununge ana ing Pantura, Pantai Utara, Jawa Wetan. Yaiku ing wewengkon kabupaten Lamongan, ing kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Tanjung Kodhok lan guwa Maharani saiki dadi unggulan obyek wisata ing Jawa Wetan.

I.    Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c utawa d kang dadi jawaban bener !
1.    Guwa Maharani iku dununge ana ing ….
a.    Jawa Tengah                c. Jawa Wetan
b.    Jawa Kulon                d. Jakarta
2.    Ibu kota propinsi Jawa Wetan yaiku ….
a.    Semarang                c. Surabaya
b.    Bandung                d. Denpasar
3.    Irah-irahan wacan ing nduwur yaiku ….
a.    Guwa Lawa                c. Guwa Maharani
b.    Guw Pethruk                d. Guwa Jatijajar
4.    Guwa maharani iku cedhak karo ….
a.    Tanjung Priuk                c. Tanjung Pinang
b.    Tanjung Kodhok                d. Tanjung Harapan
5.    …    carane nggawe layangan ?
Tembung kang mathuk kanggo ngiseni ceceg-ceceg ing nduwur yaiku ….
a.    Pira                         c. Apa
b.    Kepriwe                    d. Nang endi
6.    ps/ w[g
Tulisan jawa ing nduwur unine ….
a.    Pasar manis                c. Pasar legi
b.    Pasar wage                d. Pasar paing
7.    Ukara ing ngisor iki kang bener yaiku ….
a.    Ibu sare, kula siram                c. Bapak tilem, kula adus
b.    Bapak tilem, kula siram                d. Bapak sare, kula adus
8.     Kancil ….. nggedrig, mlebu alas.
Ukara iki dipepaki nganggo tembung ….
a.    Mlaku                        c. Mlebu
b.    Mlayu                        d. Mencolot
9.    Pak Kirman    : Badhe tindak pundi pak ?
Tembung tindak iki basa krama inggil. Yen diganti nganggo basa ngoko yaiku ….
a.    Lunga                        c. Mlaku
b.    Menyang                    d. Mlampah
10.    Nguyup segere udara lan nadhah sunare bagaskara.
“Bagaskara” tegese ….
a.    Bagas waras                c. Surya
b.    Bagas                d. Waras wiris
11.    Prokasih cekakan saka tembung ….
a.    Program kasih sayang             c. Program kali bersih
b.    Program kali resik            d. Proyek kali bersih
12.    Kita bisa nggawe oksigen dhewe sarana cara ….
a.    Ngobongi uwuh                c. Nandur tetuwuhan
b.    Gawe kompos                d. Kipas-kipas
13.    Nalika keleban lan sawisw banjir, lumrahe warga bebrayan kaserang penyakit/ pagebluk. Penyakit sing dudu pagebluk mau ….
a.    Pegel linu                c. Gatel-gatel
b.    Muntaber                d. Watuk pileg
14.    Ibu Dra. Siti Aisyah ngasta guru ing SMK.
Ukara sing maknane padah karo ukara iku ….
a.    R. Arjuna ngasta panah pasopati
b.    Yang kung ngasta oleh-oleh ondhe-ondhe
c.    Ibu Rini Hastuti sampun pensiun anggenipun ngasta camat
d.    Kala wingi rawuh ngasta kijang biru
15.    Pak Sarjono kuwi saiki wis dadi wong sugih.
Kosok balene sugih yaiku ….
a.    Pinter                        c. Bodho
b.    Mlarat                        d. Susah
II.    Ceceg-ceceg ing ngisor iki isinana sing mathuk !
1.    Ibu gawe gudheg kembang gedhang. Kembang gedhang arane ….
2.    Sing diarani punakawan iku cacahe ana ….
3.    Raden Puntadewa putra pembarep. Dene Sadewa putra ….
4.    Wong sing gaweane nglakokake wayang diarani ….
5.    Kowe dak tunggu sacedhake lampu bangjo, bangjo tegese ….
6.    Bapak gawe kupat saka janur. Janur iku godhong ….
7.    Iku lho wit klapane wis dhuwur. Wit klapa arane ….
8.    Aku seneng mangan kacang. Kembang kacang arane ….
9.    Kadhang pandawa iku putrane ….
10.    Anake semar yaiku Gareng, Petruk lan ….
III.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki !
1.    Ing ngisor iki klebu kembang apa ?
a.    Sinuwun            b. Karuk        c. Manggar
2.    Ukara tanduk iki dadekna ukara tanggap !
a.    Tini nyinau basa jawa
b.    Wardi nggambarake Toni
c.    Wahyu nyeti pelem
3.    Apa kosok baline tembung-tembung ing ngisor iki
a.    Pinter            b. Akeh        c. Adoh
4.    Putra pandhawa sing lair saka Dewi Kunthi arane sapa bae ?
5.    Gawea ukara nganggo tembung-tembung ing ngisor iki !
a.    dak pangan         b. ko pangan        c. di pangan

Baca Juga  SOAL DAN KUNCI JAWABAN BAHASA JAWA SOAL UTS II KELAS V TAHUN 2016
Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 4 SD. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>