Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 3 SD

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 3 SD
1.    Bapak tindak terminal methuk simbah.
Tembung “ tindak “ kosok baline . . . .

a.    Kondur
b.    Siram
c.    Dhahar
d.    Sare

2.    Aku bocah sekolah, mula aku kudu sregep  . . . .

a.    Dolan
b.    Sinau
c.    Olah raga
d.    Nyambut gawe
3.    Aku saiki kelas telu. Kanggo nambah ngelmu aku sregep nyilih buku ana ing  . . . .

a.    Perpustakaan
b.    Kantin
c.    Laborat
d.    kelas
4.    Bunglon iku sawijining kewan kang bisa . . . .

a.    Mabur
b.    Malik rupa
c.    Ngentup
d.    Ngendok
5.    Simbah rawuh ngasto leh –oleh. Tembung ngasto pada tegese karo tembung  . . . .

a.    Nggawa
b.    Nggawe
c.    Tuku
d.    Tumbas

Baca Juga  Soal Kelas 6 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

6.    Panggonan sing kanggo dol tinuku di arani . . . .

a.    Puskesmas
b.    Pasar
c.    Terminal
d.    Stasiun
7.    Sedurunge dina minggu dina . . . .

a.    Kemis
b.    Rebo
c.    Setu
d.    Senin

8.    Wong – wong padha antri tuku karcis ana ing . . . .

a.    Pasar
b.    Loket
c.    Terminal
d.    Rumah sakit
9.    Sepedhane bapak rusak di dandaakake ana ing . . . .

a.    Rumah sakit
b.    Pasar
c.    Bengkel
d.    Stasiun
10.    Prabu pandhu putrane lima lanang kabeh di arani . . . .

a.    Kurawa
b.    Onthang anthing
c.    Barata
d.    pandhawa
II.    Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki kanti jawaban kang bener !
1.    Bata iku digawe saka  . . . .
2.    Ajining . . . gumanthung ana ing lathi
3.    Bocah – bocah padha dolanan layangan ing mangsa . . . .
4.    Panggonan kanggo tuku obat iku diarani . . . .
5.    Ragangan layangan ditaleni nganggo . . . .
6.    Ragangan layangan digawe saka  . . . .
7.    Punakawan iku cacahe ana . . . .
8.    Papan kanggo mandhek sepur jenenge . . . .
9.    Simbah sampun sepuh. Tembung Sepuh padha karo . . .
10.    Feti sregep nyelengi pertandha Feti kuwi bocah . . . .

Baca Juga  Soal UTS PJOK Semester 1 Kelas III SD soal UTS PJOK/PENJASKES/PENJASORKES untuk kelas III SD

III.    Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanti jawaban kang bener !
1.    Sapa bae sing kalebu punakawan ?
2.    Tulisen papan panggonan kanggo mandekake alat transportasi !
3.    Sapa bae sing kalebu pandhawa ?
4.    Apa bae pirantine gawe layangan !
5.    a. sekolah – Romi – numpak – mangkat – sepedha.
b. sayuran – ing – pasar – blanja – ibu
Tembung – tembung ing dhuwur iku tatanen dadi ukara sing bener !

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 3 SD. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>