Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 2 SD

Kanggo soal nomer 1-3
Kaluwargane Tana
Wingi awan embah rawuh. Embah ngasta oleh-oleh.
Tana lan Tini seneng banget dipundhutake oleh-oleh.
Deweke takon, “sedulure ora kumpul dadi siji mbah?”
Embah ngendika marang Tana “Bapakmu biyen sekolahe ana jogja,
Ibumu sekolahe ana Semarang. Pak lik lan bu likmu sekolahe ana semarang.
Uga sawise rampung sekolah entuke gawean ora ana papan sing padha”.

1.    Embahe Tana rawuh ing wektu .  .  .  .
a. wingi awan    b.    Wingi bengi    c.    Mau bengi
2.    Sapa biyen sing  sekolah ana jogja ?
a. Ibu    b.     Bapak    c.    bulik
3.    Adhine Tana jenenge …..
a. Tini                               b.    Nana     c.    Nini
4.    Keluarga iku tegese …..
a. bapak     b.    Bapak, ibu, lan anak    c.    Ibu
5.    Kabeh murid mesthi kepengin …..
a. bodho     b.    Susah    c.    Pinter
6.    Karo bapak ibu kudu …..
a. Wedi    b.    Ngormati    c.    Wani
7.    Layangan di gawe saka …..
a. Wesi    b.    Kayu    c.    Pring
8.    Anak wedhus jenenge …..
a. Gudel    b.    Cempe    c.    Pedhet
9.    Ngaji-jam loro-mangkat-nisa
a.    Jam loro nisa mangkat ngaji
b.    Ngaji nisa jam loro mangkat
c.    Mangkat ngaji nisa jam loro
10.    Punakawan cacahe ana …..
a. 4    b.    3    c.    2

Baca Juga  Soal Kelas 2 SD PPKN ULANGAN TENGAH SEMESTER II

II.    Isenana Ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kan bener!
1.    Rawuh kosok baline ….
2.    Embah rawuh    …     oleh-oleh
3.    Arit piranti kanggo ….
4.    Anisa lagi    …     latar
5.    Yen wayah esuk jendhelane pada ….
6.    Semar, petruk, gareng, lan semar iku diarani ….
7.    Jaka    …     umurmu?
8.    Sing nglakokake wayang jenenge ….
9.    Kembang gedhang jenenge ….
10.    Papan kanggo mandheg bis di arani ….

III.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
1.    Punakawan cacahe ana 4, sebutna!
2.    Sebutna dua papan umum!
3.    Sarno lagi sarapan, salinen kanggo aksara jejeg sambung
4.    Apa gaweane masinis?
5.    Sebutna 3 pirantine sekolah?

Baca Juga  Soal Kelas 5 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
Soal ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I ( UTS I ) Bahasa Jawa Kelas 2 SD. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>