SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER BAHASA SUNDA KELAS 2 SEMESTER 2

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER BAHASA SUNDA KELAS 2 SEMESTER 2
TUTUWUHAN
Nagara urang mah subur  ma’mur.
Sagala rupa tutuwuhan nyampak.
Rek sayur-sayuran atawa bungbuahan.
Sayuran mah aya wortel, kangkung, bayem, jeung nu lianna.
Bungbuahan aya alpuket, jeruk, dukuh, dalima.
Dina hiji waktu da Taman Wisata Mekarsari Bogor.
Kungsi diayakeun pameran tutuwuhan.
Tutuwuhan teh gede pisan gunana pikeun kasehatan.
Bisa oge pikeun ngageugeulis lingkungan urang.

I.    Jawab pananya ieu di handap !
1.    Naon judul wacana di luhur ?
2.    Kumaha kaayaan nagara urang teh ?
3.    Naon wae nu kaasup kana bungbuahan teh ?
4.    Di mana cenah kungsi diayakeun pameran ?
5.    Naon gunana tutuwuhan pikeun urang ?

Baca Juga  UJIAN SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS II

II.    Cakraan (x) dina abjad jawaban nu benerna !
6    Bu guru parantos …. ka sakola
A.    Mios                B. Angkat            C. Sumping
7.    Abdi … buku Basa sunda ti toko buku.
A.    Meuli            B. Meser            C. Ngagaleuh
8.    Abdi teu mios ka sakola da ieu mules ….
A.    Patuangan            B. Sampean              C. Mastaka
9.    Kembang malati mah warnana teh ….
A.    Beureum            B. Koneng            C. Bodas
10.    Buah nu luarna cucukan nyaeta….
A.    Kadongdong        B. Rambutan        C. Kadu
11.    Dina buah jeruk loba ngandung ….
A.    Vitamin C            B. Vitamin A        C. Vitamin B
12.    Tutuwuhan teh sami sareng ….
A.    Sayur-sayuran        B. Bungbuahan        C. Tatangkalan
13.    Eros, malati, sareng dahlia kalebetna kana ….
A.    Pepelakan            B. Kekembangan        C. Sayuran
14.    …. Anti mah meni panjang sareng hideung deuih.
A.    Panangan            B. Sampean            C. Rambut
15.    Upami alim nyeri … mah, sadinten dikosokna kedah dua kali.  ….
A.    Soca                B. Waos            C. Pangambung
III. Ngajodokeun
16.    Sato nu pinter ….                    A. Oray
17.    Parab sapi ….                        B. Entog
18.    Kelenci resepna kana ….                C. Peucang
19.    Sato nu ngaleor ….                    D. Jukut
20.    Sato nu beuheungna panjang ….            E. Wortel

Baca Juga  UJIAN SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) KELAS II MI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>