Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

SOAL TES PENGETAHUAN UMUM BAHASA JAWA – KELAS 7 – SEMESTER 1

SOAL TES PENGETAHUAN UMUM BAHASA JAWA – KELAS 7 – SEMESTER 1
1.    Satriya Plangkawati yoiku….?
a.    Raden Abimanyu.
b.    Raden Gathutkaca
c.    Raden Antasena
d.    Raden Setyaki
2.    Pentil jagung sinebut…?
a.    Cempaluk
b.    Bluluk
c.    Bleber
d.    Janten.
3.    Anak 2 lanang wadon jenenge ..?
a.    Kendhini kendhana
b.    Kendhana Kendhini
c.    Kembar Dampit
d.    Kembar Kencana
4.    Mas Bagus yen mesem kaya…?
a.    Nanggal sepisan
b.    Kencana Pinatar
c.    Tumenga Ing Tawang
d.    Madu Pinastika.
5.    Polatane Raden Janaka kaya ruruh….?
a.    Putung
b.    Pinentang
c.    Jatmiko.
d.    Surasa
6.    Yen seng nyolahake wayang jenenge dalang, yen sing nabuh gamelan sinebut..?
a.    Wiyaga.
b.    Naraswara
c.    Wiraswara
d.    Sinden
7.    Ngelmu iku kelakone kanthi laku.
Lekase lawan kas ..
Tegese kas nyantosani
Setya budya Pangekesing dur angkara.

Baca Juga  Latihan Soal PKN SMP Kelas VIII Semester Ganjil Paket 6

Tetembangan ing duwur kalebu..?
a.    Kinanthi
b.    Pucung.
c.    Maskumambang
d.    Sinom
8.    Tembang Macapat kang nggambarake pemuda kang lagya kasmaran yoiku..?
a.    Sinom
b.    Megatruh
c.    Mijil
d.    Asmaradana.
9.    Papan sare ratu sinebut….?
a.    Pagupon
b.    Gupit Mandra Gini.
c.    Binaturata
d.    Sitihinggil
10.    Wajik Klentik gula jawa , Luwih becik…
a.    Ora rumangsa
b.    Sing prasaja
c.    Ora wani
d.    Aja mampir
11.    Crita kang isine aneh, ngayaswara lan tanpa ono kanyataan sinebut…?
a.    Dongeng.
b.    Legenda
c.    Sage
d.    Mitos
12.    Perang antarane Prabu Rama lan Prabu Dasamuka sinebut…?
a.    Bharatayudha Sari Kudung Palwaga.
b.    Bharatayudha Guntara Yana
c.    Bharatayudha Jaya Binangun
d.    Bharatayudha Kikis Tunggarana
13.    Kang dudu kalebu Pandhawa Yoiku..?
a.    Raden Puntadewa
b.    Raden Permadi
c.    Raden Wrekudara
d.    Raden Wratsangka.
14.    Dasanamane Gunung yoiku…?
a.    Bantala
b.    Agni
c.    Maruta
d.    Arga.
15.    Ibu Tumbas Gendhis ing Pasar Sokalima
Pola kalimat ing duwur yen dijabarke yoiku..?
a.    Jejer – Wasesa – Pelengkap
b.    Jejer – Wasesa – Lesan – Ket.Pelengkap
c.    Jejer – Wasesa – Lesan
d.    Jejer – Lesan – Ket. Waktu

Baca Juga  Soal Olimpiade Fisika Terbaru Kelas VII
SOAL TES PENGETAHUAN UMUM BAHASA JAWA – KELAS 7 – SEMESTER 1. Post by: admin | 4.5

Categories: SMP KELAS 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>