Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal SD Bahasa Daerah dan JAwaban Kelas 2 SD

Soal SD Bahasa Daerah dan JAwaban Kelas 2 SD
Wacanen sing titi !
I  Wangsulono    pitakon  ing  ngisor  iki !
1.Saben esuk Surti sarapan….
2.Surti ngisuhi tangane karo…lan….
3.Saben dino Surti olah raga supoyo awake….
4.Sakdurunge sarapan Surti nindaake….
5.Uripe Surti ing omah tansah….
6.Saiki aku wes kelas….
7.Kuku kudhu diketoki supoyo….
8.Kulinakno olahraga sabendino supoyo ora gampang….
9.Saben sore Budi sinau. Yen ditulisnganggoaksarajejek sambung
………………………………………………………………………………………
10.Supoyo pinter aku kudhu sregep….

11.Aku manggon omah sing….
12.Saben dino aku lan keluargaku mangan…lan….
13.Aku yen turu bengi suwene…jam
14.Saben dino aku ugo…kanti cukup
15.Dene wayah awan ugo ngasoh nganti turu suwene….
16.Piranti nggawe layangan iku….
17.Yen ngulukake layangan iku ono ing….
18.Aku nyikat untu nganggo….
19.layangan – aku –tuku.tembung sing bener…..
20.Adhiku wes turu.Turu basa kramane….

Baca Juga  Soal Tema 1 kelas 2 SD Kurikulum 2013

NGUNDHA  LAYANGAN
Bayu lan Akbar iku ing sekolahan tunggal kelas
Bocah loro iku anggone kekancan raket banget.
Kajaba iku kasenangane uga padha.
Akbar mentas dipundhutake kertas karo bapake
Akbar banjur gawe  layangan , direwang bapake.
Bayu ngampiri Akbar diajak ngudha layangan
Bocah loro padha budhal menyang ara –ara.
Karo – karone nggawa layangan lan benang.
Tekan ara –ara banjur padha ngundha layangan.
Bayu lan Akbar seneng banget.
Watara jam lima sore padha mulih.

II. WangsulanaPitakoningngisorIki !
21.Sapa sing tunggalkelas ?
22.Apa kesenengane bocah loro iku?
23.Direwangi sapa Akbar ngawe  layangan?
24.Sapa seng mundhutake Akbar kertas?
25.Bocah loro padha budhal menyang endi?
26.Sapa seng ngampiri Bayu ngajak layangan?
27.Bapak lagi tindak Surabaya, tulisen nganggo aksara jejek sambung sing bener!
……………………………………………………………………………………………………
28.Jam piro bocah loro pada mulih?
29.Digawe saka apa layangan iku?
30.Apa irah –irahane wacan ing dhuwur iku?

Baca Juga  SOAL ULANGAN MID SEMESTER MATA PELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS II TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Kunci  jawaban Bahasa Daerah Kelas II
I
1bareng                    11.resik
2.banyu ,sabun                12.sayur  , buah
3 sehat                        13. 8
4 ngisuhi tangan                14. ngasuh
5. resikan                    15. 30 menit
6. loro                        16. Pring benang, kertas .lem
7. resik                        17. lapangan
8. loro                        18. odhol
9. Saben sore Budi sinau            19.aku tuku layangan
10.sinau                    20. tilem

II
21. Bayulan Akbar
22. layangan
23.bapak
24.bapake
25.. ara –ara
26. Akbar
27. Bapak lagi tindak Surabaya
28. lima
29. kertas, benang, pring ,lem
30. ngudha layangan

Baca Juga  Soal Pendidikan Kewearganegaraan ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) Kelas II (dua) / II (dua)
Soal SD Bahasa Daerah dan JAwaban Kelas 2 SD. Post by: admin | 4.5

Categories: SD KELAS 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>