Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMP KELAS VII PAKET 6

1.    من جد و جد arti pepatah arab disamping adalah …
a.    Bekerjalah dengan semangat            c. Kebersihan sebagian dari iman
b.    Barang siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil    d. Shalat merupakan tiang agama
2.    Ketelitian dalam berbicara dapat ditunjukkan dengan cara …
a.    Banyak diam dan banyak bicara
b.    Berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain
c.    Berbicara terputus-putus dengan suara keras
d.    Berbicara pelan-pelan agar orang mudah memahaminya
3.    Shalat fardhu dua raka’at yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setiap hari Jum’at diwaktu Zuhur yang diawali dengan dua khotbah disebut dengan …
a. Shalat ‘Id            b. Shalat sunat            c. Shalat Jum’at    d. Shalat fardhu
4.    Satu di antara amalan sunnah pada hari Jum’at adalah melaksanakan Shalat Tahiyatul Masjid, shalat ini dikerjakan ketika …
a.    Azan dikumandangkan                c. Khutbah sudah di mulai
b.    Baru tiba di masjid                    d. Hendak pulang
5.    Untuk mengamalkan perintah Q. S. Al-Jumu’ah ayat 9, saat azan Shalat Jum’at berkumandang, yang harus kamu lakukan adalah ….
a.    Segera berzikir, bertasbih, bertahmid dan tahlil    c. Segera bersiap menuju Shalat Jum’at
b.    Segera mengingat Allah Swt dalam hati        d. Berjalan sambil mengingatkan orang
6.    1. Memakai wangi-wangian
2. Memakai baju baru
3. Memotong kuku
4. Memakai songkok
5. Mandi ketika hendak shalat Jum’at
6. Membawa uang untuk infaq
Yang termasuk sunat-sunat Shalat Jum’at pada pernyataan di atas terdapat pada nomor :
a. 1,2 dan 3            b. 1,3 dan 5            c. 2,3 dan 4        d. 1,4 dan 6
7.    Beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, sudah baligh, berakal, sehat dan bermukim. Hal di atas termasuk :
a.    Syarat sah shalat Jum’at                c. Syarat wajib shalat Jum’at
b.    Sunat shalat Jum’at                    d. Hikmah shalat Jum’at
8.    Satu di antara hikmah shalat Jum’at adalah …
a.    Menciptakan kesenjangan sosial            c. Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah
b.    Mengurangi beban hidup                d. Istirahat kerja
9.    Pengertian shalat Jamak yang benar adalah …
a.    Tidak melaksanakan shalat karena alas an tertentu
b.    Mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu
c.    Meringkas shalat wajib lima waktu
d.    Mengurangi jumlah raka’at yang empat menjadi dua raka’at
10.    Shalat fardhu yang boleh di jamakkan adalah …
a.    Zuhur dengan ashar                    c. Isya dengan subuh
b.    Subuh dengan zuhur                    d. Ashar dengan maghrib
11.    Mengurangi jumlah raka’at yang empat menjadi dua disebut …
a. Shalat jamak    b. Shalat qasar        c. Shalat jamak qasar        d. Shalat fardhu lain
12.    اصالي فرض الظهرقصرلله تعالي  bacaan disamping adalah niat shalat….
a. Jamak        b. Qasar        c. Shalat jamak qasar        d. Shalat fardhu lain
13.    Perbedaan antara shalat Jamak dan Qasar adalah …
a.    Niat dan waktunya                    c. Niat dan jumlah raka’atnya
b.    Waktu dan jumlah rakaatnya            d. Waktu dan bacaannya
14.    Cara mengerjakan shalat jamak ta’khir qasar Maghrib dan Isya adalah …
a.    Isya dikerjakan dahulu dua raka’at diwaktu isya, baru maghrib tiga raka’at
b.    Maghrib dikerjakan dahulu tiga raka’at, baru isya dua raka’at
c.    Isya dikerjakan dulu dua rakat diwaktu maghrib, baru maghrib dua raka’at
d.    Isya dikerjakan empat raka’at diwaktu isya, baru maghrib tiga raka’at
15.    Keteladanan nabi Muhammad Saw yang ditunjukkan kepada umatnya melalui …
a. Perintah        b. Tindakan        c. Kata-kata yang lemah lembut    d. Dengan tulisan
16.    Salah seorang paman nabi Muhammad Saw yang senantiasa melindungi dan mendukung dakwah beliau adalah …
a. Abu Lahab        b. Abu Thalib        c. Abu Sofyan            d. Saidina Hamzah
17.    Untukmewujudkanmisinyamenyamakanderajatmanusia di mukabumi, Rasulullah Saw menghapuskan:
a. Perdagangan    b. Perbudakan        c. Persaudaraan        d. Hubungankerja
18.    Ketika melihat akhlaq umatnya yang bobrok Rasulullah Saw selalu menyepi merenungi nasib umatnya, ketika itu ia didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, wahyu tersebut tercantum dalam surat …
a.    Al – ‘Alaq ayat 1 s/d 5        c. Al – Fatir ayat 1 s/d 3
b.    Al – Fatihah ayat 1 s/d 7        d. Al – Lahab ayat 1 s/d 5
19.    Kelompok yang pertama kali beriman untuk mengikuti syiar Rasulullah Saw disebut …
a.    Ash – Shidiq                c. As babun Nuzul
b.    Al – Amin                d. As sabiqunal Awwalun
20.    Nabi Muhammad Saw menegaskan bahwa manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Allah Swt, yang membedakannyaadalah …
a. Jabatan        b. Ketaqwaan        c. Suku bangsa        d. Kekayaan

Baca Juga  BANK SOAL IPA KELAS 7 MATERI PENGUKURAN

SELAMAT BEKERJA, SEMOGA SUKSES. AAMIIN

SOAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMP KELAS VII PAKET 6. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SMP KELAS 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>