Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

SOAL KURIKULUM 2013 ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Mata Pelajaran BAHASA JAWA KELAS II SD

SOAL KURIKULUM 2013 ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Mata Pelajaran BAHASA JAWA KELAS II SD
Mulih sekolah Maya mulih sekolah bareng kanca-kancane. Kabeh pada seneng. Maya lan Ani mlaku bareng amarga omahe cedhak. Maya karo Ani kanca Wiwit cilik. “Mengko sore sinau ya, Maya!” tembunge Ani. “Iya, mengko aku tak menyang omahmu” celathune Maya. Maya pisahan karo Ani ing prapatan.
1. Apa irah-irahan wacan ing dhuwur ?
a. Kelas loro
b. Mulih sekolah
c. Maya karo Ani
2. Sapa sing mulih sekolah ?
a. Rani karo Santi
b. Maya karo Rani
c. Maya karo Ani
3. Maya mlaku bareng sapa?
a. Ani
b. Bila
c. Cici
4. Omahe Ani cedhak omahe sapa?
a. Arianti
b. Maya
c. Rosi
5. Ala-becik-ketara-ketitik.
Pratelan iku benere ….
a. Becik ketitik ala ketara
b. Ketara ala becik ketitik
c. Ketitik becik ala ketara
6. Yani saben esuk ….
a. Ngumbah klambi
b. Keceh banyu
c. Ngisahi piring
7. Pegawean krasa entheng yen ditindakake ….
a. cepet-cepet
b. gotong royong
c. dhewe-dhewe
8. Bocah supaya pinter kudu … sinau.
a. sregep
b. keset
c. ora tau
9. Rini lan Rani dolanan ….
a. uri-uri
b. engklek
c. dhakon
10. …. sing didhahar Bapak?
a. apa
b. sapa
c. kapan
Nama : ___________________
Nomor : ___________________
II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener!
1. Haris lan Nabil seneng ………… ing kali
2. Kewan sing kanggo pakan iwak nalika mancing yaiku ………………………….
3. Punakawan cacahe ana ………………
4. Punakawan sing tuwa jenenge ……
5. Punakawan sing irunge dawa jenenge ….
6. . ……….. Omahmu ? Omahku ing Jagalan.
7. Yen mlaku ing dalam becike ing sisih …..
8. m Ria arep budhal …………………
9. Tanduran sing layu becike ………………….
10. Sinta lagi …………………………….. boneka.
III. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi cetha lan bener !
1. Awakku cilik
Kupingku dawa
Wuluku putih, ireng utawa coklat
Manganku kangkung utawa wortel.
Sapa aku ? ………………………………………………………………………………………………………….
2. Tulisen nganggo aksara latin
Jam lima esuk aku wis tangi.
3. Aku punakawan
Awakku ………………………………………………………..
Irungku ………………………………………………………..
Aku ……………………………………………………………..
4. Sapa wae punakawan kuwi ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. Yuswane ibuku 38 taun
Ukara pitakon kang trep kanggo wangsulan ing dhuwur yaiku ….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Baca Juga  SOAL PAI KELAS 2 ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SOAL KURIKULUM 2013 ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Mata Pelajaran BAHASA JAWA KELAS II SD. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>