Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal Kelas 3 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 3 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
1.    Mbarang pensiun simbah kondur ndesa. Kosok baline tembung “Kondur”.  . . .
2.    Papan kanggo mandhek sepur jenenge . . . .
3.    Punakawan iku cacahe ana . . . .
4.    Anas sregep nyelenge, pertandha Anas kuwi bocah kang . . . .
5.    Bocah sekolah iku panggaweane. . . .
6.                            Gambar ing sebelah kiwa iki jenenge . . . .
7.    “Mata” Yen ditulis aksara jawa yaiku . . . .
8.    Wong-wong pada antri tuku karcis ana ing . . . .
9.    Panggonan kanggo tuku karcis ana ing . . . .
10.    Sing penggaweane nglakok ake wayang jenenge. . . .
11.    Simbah sampun sepuh tembung “sepuh” padha karo. . . .
12.    Piranthi kanggo ngresiki latar jenenge  . . . .
13.                             Gambar ing sisih kiwo iki arane  . . .
14.    Aku kudu sregep sinau, tembung “Sregep” kosok baline . . . .
15.    Yen  rumangsa luput, becik enggal . . . .
16.    Ajining dhiri gumantung ana ing . . . .
17.    Sapa jenengmu dik? Ukara kuwi jenis ukara . . . .
18.    Aku saiki kelas telu, kanggo nambah ngelmu aku rajin nyilih buku ana ing . . . .
19.    “Kacamata” tulisen nganggo aksara jawa . . . .
20.    Bunglon iku sawijining kewan kang bisa . . . .

Baca Juga  SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL MATA PELAJARAN Bahasa Indonesia TAHUN PELAJARAN 2015/2016

II.    WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI PATITIS !
21.    Sebutna 3 jenenge Pandhawa Lima!
22.    Tulisen carane nggawe layangan karo basamu dhewe !
23.    Tulisen 5 papan panggonan kanggo mandheke alat transportasi!
24.    Sebutna 4 jenenge Punakawan!
25.    Alattransportasijenisepirang – pirang. Sebutna 4 jenisalattransportasi !

Kunci Jawaban Ulangan Umum Tengah Semester  Bahasa Jawa kelas III
I.
1.    Tindak.
2.    Stasiun.
3.    4.
4.    Irit.
5.    Irit.
6.    Semar.
7.      .
8.    Loket.
9.    Apotik.
10.    Dhalang.
11.    Tuwa.
12.    Kebijakn guru.
13.    Kenong.
14.    Males.
15.    Nyuwun pngapura.
16.    Lati.
17.    Pitakon
18.    Perpustakaan.
19.    ……..
20.    Malik rupa.
II.
21.    Werkudara, Bima, Arjuna. (Kebijakan Guru).

Baca Juga  SOAL PENJASORKES SOAL UTS 2 TAHUN 2015 KELAS III

22.    Kebijakan Guru.

23.    Stasiun,Terminal, Bandara, Pelabuhan.

24.    Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong.

25.    Sapa.

Soal Kelas 3 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>