Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016

Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016
1.    Ibu ngagem kalung ana ing .  .  .  .
2.    Iwak gurameh uripe ana ing .  .  .  .
3.    Yen adus iku sedina kaping .  .  .  .
4.    Rong ndina sapisan rambutku di .  .  .  .
5.    Nek kramas iku nganggo .  .  .  .
6.    Nanai        .  .  .     amarga rambute uwis dawa
7.    Mejane diresiki nganggo .  .  .  .
8.    Agus nyapu latar nganggo .  .  .  .
9.    Supaya ora lara untu, mula kudu .  .  .  .
10.    Saben dina      .   .   .      aku ora sekolah
11.    Olahraga bal-balan iku ana ing .  .  .  .
12.    Tumindak sing bener iku kudu di .  .  .  .
13.    Wong sing nglakokake sepur jenenge .  .  .  .
14.    Sepur mandeg ana ing .  .  .  .
15.    Ibu guru nyerat ing blabag nganggo.  .  .  .
16.    Bapak lungguh ana ing .  .  .  .
17.    Wek wek wek iku    .  .  .  .    bebek
18.    Ora bodo iku pada bae karo .  .  .  .
19.    Ayu     .  .  .      wit kembang supaya subur
20.    Cecak arep      .  .  .        laron
II.    Wangsulan pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1.    Urutake kanti bener ukara ing ngandap !
Agus seneng olahraga
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..
2.    Tulisen nganggo aksara gandeng !
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..
3.    Apa sing ditindakake murid nang sekolahan ?
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..
4.    Gawea ukara nganggo tembung pensil !
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..
5.    Sebutna 2 jenengan kembang !
Wangsulan : ………………………………………………………………………………………………………………..

Baca Juga  ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD Kelas 1 Mata Pelajaran Fiqih
Soal Kelas 1 SD semester II Bahasa Jawa dan Jawaban Tahun 2016. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>