SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SIROH KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SIROH KELAS 1
1. nabi dan rosul yang wajib diketahui berjumlah ….
a. 250 b. 75 c. 25
2. nabi pertama bernama ….
a. adam b. idris c. nuh
3. sebelum menciptakan adam, allah telah menciptakan ….
a. jin b. iblis dan malaikat c. iblis
4. adam memiliki istri bernama ….
a. hawa b. iklima c. labuda
5. qobil adalah …. pertama nabi adam.
a. saudara b. putri c. putra
6. dua anak perempuan nabi adam bernama iklima dan ….
a. labuda b. hawa c. iklima
7. nabi yang kedua bernama ….
a. adam b. idris c. nuh
8. ayah nabi idris bernama ….
a. yarid bin mikhail b. ahmad c. muhammad
9. nabi idris merupakan keturunan nabi adam yang ke ….
a. empat b. lima c. enam
10. nabi idris tinggal dan berdakwah di ….
a. mesir b. yordania c. palestina
11. salah satu ilmu yang dimiliki nabi idris adalah ….
a. membuat kapal b. ilmu perbintangan c. ilmu sosial
12. nabi idris dapat merancang ….
a. bangunan b. pakaian c. pertanian
13. nabi idris meninggal saat berusia …. tahun.
a. 28 b. 92 c. 82
14. setelah meninggalnya nabi idris, penduduk mesir mengenal lima orang sholih, salah satunya bernama ….
a. wadd b. jalal b. yarid
15. karena cintanya, penduduk mesir membuat …. lima orang sholih tersebut di dinding rumah.
a. patung b. gambar c. berhala
16. generasi kedua penduduk mesir, membuat patung lima orang sholih, dan ditempatkan di ….
a. depan rumah b. samping rumah c. atas rumah
17. ketidaktahuan generasi ketiga membuat mereka menyembah patung dan menjadikanya ….
a. teman bicara b. mainan anaknya c. berhala
18. allah mengutus seorang nabi diantara mereka, yaitu nabi ….
a. nuh b. jibril c. mikail
19. nabi nuh berdakwah kepada penduduk mesir agar beribadah hanya kepada ….
a. adam b. allah c. malaikat
20. kapal nabi nuh memiliki …. tingkatan.
a. tiga b. empat c. lima

Baca Juga  SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA INGGRIS KELAS 1

II. isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Ketika diutus Allah untuk menikahi Labuda, Qabil merasa iri. Sehingga dia membunuh ….
2. hawa, istri nabi adam diciptakan dari tulang …. adam
3. nabi idris menulis menggunakan ….
4. di langit ke …. nabi idris dicabut nyawanya.
5. menjahit pakaian merupakan ilmu yang dimiliki nabi ….
6. pemberi rizqi serta kehidupan bagi seluruh manusia di bumi adalah ….
7. allah memerintahkan nabi nuh untuk membuat …. dengan tiga tingkatan
8. ketika berdakwah, nabi nuh dianggap …. oleh penduduk mesir.
9. putra nabi nuh yang ikut tenggelam terkena adzab bernama ….
10. allah mengadzab kaum nabi nuh dengan ….

III. jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. sebutkan tiga ilmu-ilmu yang dimiliki nabi idris!
jawab:

2. jelaskan di langit keberapa dan pada usia keberapa nabi idris meninggal!
jawab : nabi idris meninggal di langit ke
di usia
3. sebutkan berhala-berhala yang disembah kaum nabi nuh (dua saja)
jawab : dua berhala yang disembah kaum nabi nuh adalah
dan
4. jelaskan terdiri dari berapa tingkatan kapal nabi nuh dan untuk siapa saja tingkatan tersebut!
jawab: ___________________________________________________
_________________________________________________________
5. buatlah gambar kapal nabi nuh beserta tingkatannya!
jawab:____________________________________________________
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________________________________________________
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
AR-RISALAH
SURAKARTA
ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata pelajaran : Siroh Nama : ¬¬¬¬¬¬___________________
Kelas : I (satu)
Hari, tanggal : Sabtu, 28 November 2015
Waktu : 75 menit No. absen : ___________________
I. berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang benar!
1. nabi dan rosul yang wajib diketahui berjumlah ….
a. 250 b. 75 c. 25
2. nabi pertama bernama ….
a. adam b. idris c. nuh
3. sebelum menciptakan adam, allah telah menciptakan ….
a. jin b. iblis dan malaikat c. iblis
4. adam memiliki istri bernama ….
a. hawa b. iklima c. labuda
5. qobil adalah …. pertama nabi adam.
a. saudara b. putri c. putra
6. dua anak perempuan nabi adam bernama iklima dan ….
a. labuda b. hawa c. iklima
7. nabi yang kedua bernama ….
a. adam b. idris c. nuh
8. ayah nabi idris bernama ….
a. yarid bin mikhail b. ahmad c. muhammad
9. nabi idris merupakan keturunan nabi adam yang ke ….
a. empat b. lima c. enam
10. nabi idris tinggal dan berdakwah di ….
a. mesir b. yordania c. palestina
11. salah satu ilmu yang dimiliki nabi idris adalah ….
a. membuat kapal b. ilmu perbintangan c. ilmu sosial
12. nabi idris dapat merancang ….
a. bangunan b. pakaian c. pertanian
13. nabi idris meninggal saat berusia …. tahun.
a. 28 b. 92 c. 82
14. setelah meninggalnya nabi idris, penduduk mesir mengenal lima orang sholih, salah satunya bernama ….
a. wadd b. jalal b. yarid
15. karena cintanya, penduduk mesir membuat …. lima orang sholih tersebut di dinding rumah.
a. patung b. gambar c. berhala
16. generasi kedua penduduk mesir, membuat patung lima orang sholih, dan ditempatkan di ….
a. depan rumah b. samping rumah c. atas rumah
17. ketidaktahuan generasi ketiga membuat mereka menyembah patung dan menjadikanya ….
a. teman bicara b. mainan anaknya c. berhala
18. allah mengutus seorang nabi diantara mereka, yaitu nabi ….
a. nuh b. jibril c. mikail
19. nabi nuh berdakwah kepada penduduk mesir agar beribadah hanya kepada ….
a. adam b. allah c. malaikat
20. kapal nabi nuh memiliki …. tingkatan.
a. tiga b. empat c. lima

Baca Juga  ULANGAN TENGAH SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2015/2016 Mata Pelajaran Bahasa Daerah

II. isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Ketika diutus Allah untuk menikahi Labuda, Qabil merasa iri. Sehingga dia membunuh ….
2. hawa, istri nabi adam diciptakan dari tulang …. adam
3. nabi idris menulis menggunakan ….
4. di langit ke …. nabi idris dicabut nyawanya.
5. menjahit pakaian merupakan ilmu yang dimiliki nabi ….
6. pemberi rizqi serta kehidupan bagi seluruh manusia di bumi adalah ….
7. allah memerintahkan nabi nuh untuk membuat …. dengan tiga tingkatan
8. ketika berdakwah, nabi nuh dianggap …. oleh penduduk mesir.
9. putra nabi nuh yang ikut tenggelam terkena adzab bernama ….
10. allah mengadzab kaum nabi nuh dengan ….

Baca Juga  SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 1

III. jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. sebutkan tiga ilmu-ilmu yang dimiliki nabi idris!
jawab:

2. jelaskan di langit keberapa dan pada usia keberapa nabi idris meninggal!
jawab : nabi idris meninggal di langit ke
di usia
3. sebutkan berhala-berhala yang disembah kaum nabi nuh (dua saja)
jawab : dua berhala yang disembah kaum nabi nuh adalah
dan
4. jelaskan terdiri dari berapa tingkatan kapal nabi nuh dan untuk siapa saja tingkatan tersebut!
jawab: ___________________________________________________
_________________________________________________________
5. buatlah gambar kapal nabi nuh beserta tingkatannya!
jawab:____________________________________________________
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________________________________________________
KUNCI JAWABAN
UAS SEMESTER GASAL 2017/2018
I 1. C 11. B
2. A 12. A
3. B 13. C
4. A 14. A
5. C 15. B
6. A 16. A
7. B 17. C
8. A 18. A
9. C 19. B
10. A 20. A

II 1. habil
2. rusuk
3. pena
4. empat
5. idris
6. allah
7. kapal
8. gila
9. kan’an
10. banjir

III 1. Kebijakan guru
2. a. keempat
b. 82 tahun
3. wadd, suwa, yaghus, yauq, nashr
4. tiga tingkatan
Tingkatan bawah : untuk hewan buas
Tingkatan tengah: untuk hewan jinak dan ternak
Tingkat atas : untuk pengikut nabi nuh
5. kebijakan guru

KISI-KISI
Nabi adam, idris dan nuh
KUNCI JAWABAN
BAHASA JAWA
UAS SEMESTER GASAL 2017/2018
I 1. C 11. B
2. A 12. A
3. B 13. C
4. A 14. A
5. C 15. B
6. A 16. A
7. B 17. C
8. A 18. A
9. C 19. B
10. A 20. A

II 1. habil
2. rusuk
3. pena
4. empat
5. idris
6. allah
7. kapal
8. gila
9. kan’an
10. banjir

III 1. Kebijakan guru
2. a. keempat
b. 82 tahun
3. wadd, suwa, yaghus, yauq, nashr
4. tiga tingkatan
Tingkatan bawah : untuk hewan buas
Tingkatan tengah: untuk hewan jinak dan ternak
Tingkat atas: untuk pengikut nabi nuh
5. kebijakan guru

KISI-KISI
Nabi adam, idris dan nuh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>