SOAL DAN KUNCI JAWABAN ANTONIM TERBARU TAHUN 2016

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ANTONIM TERBARU TAHUN 2016
1.    AHLI
a.    Amatir
b.    Palsu
c.    Canggih
d.    Partikelir
e.    Anasir
2.    TIRUAN
a.    Orisinil
b.    Asli
c.    Tulen
d.    Bukan tiruan
e.    Murni
3.    PASCA
a.    Awal
b.    Sebelum
c.    Mulai
d.    Sesudah
e.    Sekarang
4.    FIKSI
a.    Legenda
b.    Nonfiksi
c.    Imajinasi
d.    Mitos
e.    Impian
5.    JAHAT
a.    Sulit
b.    Baik
c.    Virus
d.    Tahan
e.    Benigna
6.    MODERN
a.    Tradisional
b.    Konservatif
c.    Sekuler
d.    Kolot
e.    Pluralis
7.    KECIL
a.    Sedang
b.    Gajah
c.    Besar
d.    Jumbo
e.    Marak
8.    MANDIRI
a.    Senang
b.    Tenggang rasa
c.    Memihak
d.    Bergantung
e.    Antipati
9.    RIVALITAS
a.    Persaingan
b.    Persengketaan
c.    Persesuaian
d.    Keributan
e.    Caci maki

10.    KUNO
a.    Mutakhir
b.    Model baru
c.    Asli
d.    Sederhana
e.    Modern

11.    TERPUTUS
a.    Tersobek
b.    Terserak
c.    Kontinu
d.    Termakan
e.    Terus

Baca Juga  SOAL AQIDAH AKHLAK DAN JAWABAN XII/IPA-IPS-BAHASA ULANGANAKHIR SEMESTER GANJIL

12.    LONGGAR

a.    Disiplin
b.    Sempit
c.    Kurang
d.    Kendur
e.    Kecil

13.    BERBEDA

a.    Standar
b.    Tengah
c.    Sesuai
d.    Pinggir
e.    Normal

14.    NEKAT

a.    Berani
b.    Motif
c.    Maksud
d.    Coba-coba
e.    Takut

15.    KONTRA

a.    Lawan
b.    Kontradiksi
c.    Setuju
d.    Kontraksi
e.    Pro-Kontra

16.    PERINTIS
a.    Penerus
b.    Pewaris
c.    Pelopor
d.    Pencipta
e.    Pengikut

17.    NORMAL

a.    Benar
b.    Baik
c.    Jujur
d.    Cacat
e.    Tepat

18.    PALSU
a.    Masal

b.    Asli
c.    Tetirori
d.    Bohong
e.    Kusut

19.    TANGIS

a.    Bahagia
b.    Senyum
c.    Tawa
d.    Gembira
e.    Sedih

20.    CEPAT
a.    Lambat
b.    Seput
c.    Kusam
d.    Luntur
e.    Ketinggalan

21.    BOROS

a.    Hermat
b.    Cerdas
c.    Beres
d.    Irit
e.    Ekonomis

22.    MUDA
a.    Wreda
b.    Pintar
c.    Mujur
d.    Lajang
e.    Pilihan

23.    GASAL

a.    Ganjil
b.    Angka
c.    Genap
d.    Gangsal
e.    Bilangan

Baca Juga  Latihan Soal Anonim dan Pembahasan Lengkap

24.    NYATA
a.    Maya
b.    Ilusi
c.    Fatamorgana
d.    Khayal
e.    Gaib

25.    AKTUAL
a.    Modern
b.    Nyata
c.    Baru
d.    Fiktif
e.    Sebenarnya
KUNCI JAWABAN ANTONIM
.
1.    A. Amatir
Ahli mempunyai arti orang yang mahir dan paham sekali dalam suatu ilmu. Lawan kata yang paling tepat dari kata ahli adalah mahir.
2.    A. Orisinil
Lawan kata yang paling tepat dari kata tiruan adalah kata orisinil yang berarti asli.
3.    B. Sebelum
Pasca mempunyai arti sesudah. Lawan kata yang paling tepat dari kata pasca adalah kata sebelum.
4.    B. Nonfiksi
5.    B. Baik
6.    A. Tradisional
7.    C. Besar
8.    D. Bergantung
Mandiri berarti keadaan yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Lawan kata yang paling tepat dari kata mandiri adalah bergantung.
9.    C. Persesuaian
Rivalitas mempunyai arti pertentangan, permusuhan, perlawanan. Lawan kata yang paling tepat dari kata rivalitas adalah persesuaian.
10.    E. Modern
11.    C. Kontinu
12.    B. Sempit
13.    C. Sesuai
14.    D. Takut
15.    C. Setuju
Kontra dapat berarti dalam keadaan yang menentang. Lawan kata yang paling tepat dari kata kontra adalah setuju.
16.    A. Penerus
Perintis dapat berarti orang yang mempelopori. Lawan kata yang paling tepat dari kata perintis adalah penerus.
17.    D. Cacat
Normal dapat berarti sesuai dengan keadaan yang biasa dan tidak ada kelainan. Lawan kata yang paling tepat dari kata normal adalah cacat.
18.    B. Asli
19.    C. Tawa
20.    A. Lambat
21.    A. Hemat
22.    A. Wreda
Lawan kata yang paling tepat dari kata muda adalah wreda yang berarti tua.
23.    C. Genap
24.    A. Maya
Nyata mempunyai arti benar-benar ada dan berwujud. Lawan kata yang paling tepat dari kata nyata adalah maya.
25.    D. Fiktif

Baca Juga  Buku Pegangan Guru Kelas 7 SMP/MTs K13 Edisi Revisi 2016