Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Soal Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Kelas 2 SD

Soal Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Kelas 2 SD
1.Srengenge njedul saka sisih….…
A.Kulon        B. Kidul        C. Wetan        D. Iringan
2.Ngapusi kanca iku tumindak kang …..
A.Apik        B. Ala            C. Patut        D. Bener
3.Gotong royong iku uga diarani ………
A.Rame – rame    B. Gugur gunung    C. Tumpeng rubuh    D. Arisan
4.Awake dewe kudu njaga sakiwa tengene omah. Yen mbuwang uwuh kudu neng ….
A.Kali        B. Sumur        C. Pawuhan        D. Pawonan
5.Bapak nembe …….. wonten kamar.
A.Sare        B. Siram        C. Tindakan        D. Sowan
II.    Isinen ceceg – ceceg ing ngisor ini kanthi benar !
1.Pakdhe ngersakne …………. Amerga sayah.
2.Ibu ne bulikku pada karo ibune …………… ….
3.Sapa wae punakawan iku ?
a.…………………………..        c. …………………………….
b.……………………………        d. …………………………….
4.Sapa kang akarya jagad lan sak isine iki ? ………………..…
5.“Ibu membeli Tas di pasar Legi.” Menawa ditulis nganngo ukara jawa dadi ….  … …………………………………………………………………….
6.“Pakdhe ngersakne ngunjuk napa ?”. menawa di tulis nganggo Bahasa Indonesia dadi …………………………………………………………………………
7.Sluku – sluku bathok.
Bathok-e ela – elo.
Si Rama menyang Solo.
Leh olehe ………………motha.

Baca Juga  Soal kelas 2 SD Bahasa Indonesia ULANGAN TENGAH SEMESTER II

Isine ceceg-ceceg iku …………………………..

8.Menawa bal-balan sing becik ana ing ………………..
9.“pitung puluh lima” yen ditulis nganggo angka dadine ………………

Soal Bahasa Jawa Kurikulum 2013 Kelas 2 SD. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>