Category Archives: SD KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 IPA KELAS 1
1. Olah raga membuat badan kita …
a. sehat b. lelah c. mengantuk
2. Mencium bau sate kita menggunakan …
a. mata b. telinga c. hidung
3. Kita perlu … jika lelah.
a. lari b. duduk c. istirahat
4. Tempat sampah diberi tutup agar tidak dihinggapi …
a. lalat b. burung c. kumbang
5. Membuang sampah tidak boleh di ….
a. tong sampah b. selokan c. tempat sampah
6. Halaman rumah harus dibersihkan …..
a. setiap hari b. dua hari sekali c. seminggu sekali
7. Benda yang berbentuk bulat adalah …
a. kaleng susu b. bola c. Roda

8. Bola voli lebih …. dari pada kelereng.
a. besar b. tebal c. tipis
9. Hidung berguna sebagai alat …
a. bernapas b. meraba c. mengecap
10. Jajan di pinggir jalan menyebabkan sakit …
a. gigi b. perut c. mulut
11. Istirahat yang paling baik adalah ……
a. tidur b. duduk c. menonton televisi
12. Pada waktu olah raga memakai …
a. jaket b. gaun c. kaos
13. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi dan …..
a. mahal b. bersih c. banyak
14. Udara yang kotor dapat mengganggu ….
a. kebersihan b. kesehatan c. kerapian
15. Rumah menjadi tempat berteduh ketika ….
a. hujan b. banjir c. ada angin
16. Tanaman bunga ditanam di …
a. kebun sekolah b. kebun rumah c. taman
17. Saat berjalan kita menggunakan ….
a. tangan b. kaki c. telinga
18. Asap pabrik dapat membuat udara menjadi ….
a. kotor b. bersih c. sehat
19. Ventilasi berfungsi untuk ……
a. masuknya udara b. masuknya cahaya c. masuknya debu

20. Contoh benda yang berwujud padat adalah ….
a. sirup b. air minum c. roti

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Tumbuhan dipupuk agar …………………………………………………………………………………
2. Tumpukan sampah merupakan tempat hidup …………………………………………………….
3. Ketika haus kita perlu …………………………………………………………………………………….
4. Olah raga yang baik dilakukan secara ………………………………………………………………
5. Mendengarkan radio keras-keras dapat merusak ………………………………………………..
6. Makan terlambat mudah sakit ………………………………………………………………………….
7. Hidung berguna untuk …………………………………………………………………………………….
8. Rasa obat biasanya …………………………………………………………………………………………
9. Agar selalu bersih halaman selalu di …………………………………………………………………
10. Mangga muda rasanya ……………………………………………………………………………………

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA INDONESIA KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA INDONESIA KELAS 1
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang paling benar !
Bacalah baik-baik !

wiwi suka hidup bersih

wiwi suka hidup bersih
setiap hari wiwi mandi dua kali
wiwi tak lupa gosok gigi
wiwi gosok gigi pakai odol
wiwi gosok gigi setelah makan
wiwi gosok gigi sebelum tidur
gigi wiwi putih dan bersih
dua hari sekali wiwi keramas
wiwi keramas pakai sampo
rambut wiwi bersih dan harum
tak ada kutu di rambut wiwi
dari: sasebi kelas 1
I. berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang merupakan jawaban paling benar !
1. wiwi … hidup bersih
a. benci b. sayang c. suka
2. wiwi gosok gigi … makan
a. mau b. sebelum c. setelah
3. wiwi keramas pakai ….
a. sabun b.sampo c. sapu
4. aku binatang berkaki empat, suka makan ikan dan aku disukai banyak orang, aku adalah ….
a. kucing b. sapi c. zebra
5. sepatu kita pakai di ….
a. kaki b. mata c, tangan
6. pak tani memelihara kerbau, kerbau itu berguna untuk ….
a. mencari ikan b. menarik gerobak c. menarik bajak
7. pak tani membajak sawahnya, tanah dibajak supaya ….
a. gembur b. subur c. tandus
8. doni bermain layang-layang di ….
a. kamar tidur b. lapangan c. sawah
9. kakek minum obat, kakek sedang ….
a. sakit b. sedih c, sehat
10. di dinding ada cecak, cecak … di dinding
a. berjalan b, melompat c. merayap
11. kita melihat gajah dan singa di ….

a. kebun binatang b. kebun sekolah c. lapangan
12. anak-anak harus rajin … supaya pintar
a. belanja b. belajar c. bermain
13. sesudah tidur aku merapikan tempat ….
a. makan b. mandi c. tidur
14. minum susu membuat badan kita ….
a. kurus b. sakit c. sehat
15. sebelum berangkat ke sekolah, aku … orang tua
a. berpamitan b. bermain c. bersepeda
16. rina mendengar suara petok….petok…petok…, itu adalah suara ….
a. anak ayam b. ayam betina c. ayam jantan
17. memakai sepatu yang baik dilengkapi dengan ….
a. baju b. kaos c. kaos kaki
18. lewat di depan orang yang lebih tua menyapa ….
a. hai b. halo c. permisi
19. tika suka makan sayur, contoh sayuran adalah ….
a. nanas b, sawi c. sawo
20. halaman rumah wisnu bersih karena setiap hari selalu di ….
a. sapu b. kapur c. cat

II. isilah titik-titik di bawah ini !
1. bunga matahari berwarna ….
2. rambut wawan bersih dan harum, ia rajin ….
3. ketemu paman di jalan, kamu mengucapkan ….
4. ibu selalu menasihati agar tidak membuang sampah di ….
5. … aku pakai untuk minum
6. ibu guru menulis di papan tulis dengan ….
7. supaya tidak kehujanan aku memakai ….
8. suara pintu diketuk adalah ….
9. guna dari telinga adalah ….
10. kereta api berjalan di atas ….

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 1
1. Surah Al-Fatihah terdiri dari …..
a. 4 ayat b. 6 ayat c. 7 ayat
2. Kitab suci umat islam adalah ….
a. Al-Qur’an b. injil c. taurat
3. Sebelum membaca Al-Qur’an sebaiknya membaca ….
a. basmalah b. hamdalah c. takbir
4. Al-Qur’an adalah wahyu ….
a. Allah b. manusia c. malaikat
5. Bismillahirrahmanirrahim adalah bacaan …
a. tahlil b. basmalah c. hamdalah
6. Iman berarti ….
a. percaya b. taqwa c. sabar
7. Rukun iman ada …
a. lima b. enam c. tujuh
8. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada …
a. malaikat b. Allah c. rasul
9. Malaikat diciptakan dari …
a. cahaya b. api c. batu
10. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada ….
a. 10 b. 25 c. 30
11. Nabi utusan yang pertama adalah nabi ….
a. Adam b. Isa c. Muhammad saw.
12. Kitab Al-Qur’an diturunkan kepada ….
a. nabi Muhammad b. nabi Idris c. nabi Nuh
13. Orang yang terkena musibah harus ….
a. ditendang b. dimaafkan c. ditolong
14. Jika teman berkelahi harus ….
a. dipisah b. dibiarkan c. diadu
15. Membuang sampah sebaiknya di …
a. tempat sampah b. sembarang tempat c. dalam sumur
16. Jujur merupakan sifat ….
a. tercela b. terpuji c. terlarang
17. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disebut …
a. jujur b. bohong c. sombong
18. Bila badan kita kotor sebaiknya ….
a. menangis b. mandi c. makan
19. Buang air kecil hendaknya di ….
a. sembarang tempat b. WC c. ruang tamu
20. Yang dipakai berwudlu adalah ….
a. tisu b. air c. kayu

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !
1. Surat Al-Fatihah berarti ………………………………………………………………………………….
2. Orang islam hanya menyembah kepada ……………………………………………………………
3. Rukun islam ada …………………………………………………………………………………………….
4. Percaya kepada Allah termasuk rukun iman yang ……………………………………………..
5. Kitab Allah yang wajib kita ketahui ada ……………………………………………………………
6. Rukun islam yang pertama adalah ……………………………………………………………………
7. Langit dan bumi adalah ciptaan ……………………………………………………………………….
8. Baju yang kotor harus segera di ……………………………………………………………………….
9. Sebelum makan kita harus mencuci …………………………………………………………………
10. Saat masuk kamar mandi sebaiknya mendahulukan kaki …………………………………….

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 1
1. Orang islam melakukan ibadah di …
a. Masjid b. Gereja c. Wihara d. Pura
2. Tidak bertengkar dan saling menghormati perbedaan disebut …
a. rukun b. selamat c. sombong d. bahagia
3. Bersatu kita teguh bercerai kita …
a. berteman b. membenci c. runtuh d. patuh
4. Sebelum berangkat sekolah sebaiknya …
a. menangis b. pamit c. hardik d. benci
5. Hidup saling menghargai perbedaan berarti …
a. hidup teratur b. hidup rukun c. hidup jujur d. hidup sederhana
6. Tertib berarti …
a. sopan b. teratur c. santun d. ramah
7. Rudi beribadah di Gereja, Santi beribadah di Masjid, berarti Rudi dan Santi berbeda …
a. usia b. agama c. kelas d. rumah
8. Orang yang beragama Budha merayakan hari raya …
a. Nyepi b. Natal c. Waisak d. Idul Adha
9. Kerukunan bisa menciptakan …
a. kekacauan c. bermusu
b. ketidak tertiban han d. kesempurnaan
10. Orang Jawa dengan orang Sumatera harus dengan …
a. sombong b. bertengkar c. bermusuhan d. damai
11. Yang berkewajiban menaati tata tertib di sekolah adalah …
a. para guru b. para siswa c. warga sekolah d. warga desa
12. Membantu orang tua merapikan meja makan merupakan contoh tertib di …
a. rumah b. sekolah c. jalan d. masjid
13. Saat guru menjelaskan pelajaran murid harus ….
a. membaca majalah c. memperhatikan guru
b. tidur d. membaca komik
14. Sesama teman kita harus saling …..
a. memusuhi c. membenci
b. didekati teman d. disayangi teman
15. Bila kita tidak rukun kita akan ….
a. dijauhi teman c. banyak teman
b. didekati teman d. disayang teman
16. Anak tertib membuang sampah di …
a. sekolah b. halaman c. lantai d. tempat sampah
17. Ridwan belajar membaca Al-Qur’an, Al-Qur’an kitab suci agama …
a. Hindu b. Islam c. Budha d. Kristen
18. Tata tertib dibuat untuk ….
a. dilaksanakan b. dibiarkan c. dilanggar d. dihiraukan
19. Orang Kristen beribadah di ….
a. Gereja b. Masjid c. Pura d. Wihara
20. Contoh tertib di jalan raya ….
a. bermain
b. menyeberang jalan sembarangan
c. menaati rambu lalu lintas
d. tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Umat Islam beribadah di ………………………………………………………………..
2. Hidup saling menghormati berarti hidup ………………………………………….
3. Hari raya Idul Fitri adalah hari besar umat ……………………………………….
4. Hidup rukun sangat penting untuk dijaga, jika hidup rukun tidak dijaga maka akan terjadi ………………………………………………………………………….
5. Orang yang beragama Hindu merayakan hari raya ……………………………
6. Membantu orang tua merapikan meja makan merupakan contoh tertib di ………………………………………………………………………………………………..
7. Mamakai seragam sekolah dan datang sebelum pukul 07.00 merupakan contoh tertib di ……………………………………………………………………………..
8. Semboyan Negara Indonesia adalah ………………………………………………..
9. Lagu ”Ampar-ampar pisang” berasal dari daerah ………………………………
10. Tata tertib perlu ditaati agar ……………………………………………………………

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MATEMATIKA KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 MATEMATIKA KELAS 1
1. Delapan belas lambang bilangannya ….
a. 17 b. 18 c. 19
2. Besok hari Selasa, sekarang hari ….
a. Selasa b. Senin c. Rabu
3. Nama bilangan disamping adalah …..
a. lima belas b. empat belas c. tiga belas
4.
Selanjutnya adalah bilangan ….
a. 12,13 b. 13, 14 c. 11, 12
5. Setelah bilangan 15 adalah ….
a. 14 b. 16 c. 17
6. Susunan bilangan dari yang terkecil adalah ….
a.
b.
c.
7. 5 + 3 + 8 = …
a. 14 b. 15 c. 16
8. 19 – 7 = …..
a. 11 b. 12 c. 13
9. Bilangan disamping adalah loncat 3, bilangan selanjutnya adalah ….
a. 13, 15 b. 16, 18 c. 16, 19
10. Dua bola ditambah empat bola adalah …
a. lima bola b. enam bola c. tujuh bola
11. Kiki membeli 15 permen, diberi ibu 4 permen. Permen Kiki sekarang adalah ….
a. 17 b. 18 c. 19
12. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari ….
a. Rabu b. Selasa c. Senin
13. 12 – 2 – 4 = …
a. 5 b. 6 c. 7
14. 6 + 7 = … + 6
a. 5 b. 6 c. 7
15.
a. 7 itik b. 10 itik c. 9 itik
16. Dani punya 4 ayam, diberi bapak 2 ayam lagi. Ayam Dani adalah …
a. 6 ayam b. 7 ayam c. 8 ayam
17. Bola berbentuk ….
a. segitiga b. lingkaran c. persegi panjang
18. 4 hari + 4 hari = …. hari
a. 7 b. 8 c. 9
19. 1 Minggu = 7 hari
2 Minggu = … hari
a. 14 hari b. 15 hari c. 16 hari
20.

a. 7 b. 8 c. 9
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
1. Lambang bilangan tujuh belas adalah ………………………………………………
2. Sekarang tanggal 5, besok lusa tanggal …………………………………
3. Jam disamping dibaca pukul ….

4. 7 + …. = 15
5. Ada 5 pisang, seekor monyet makan 2 pisang. Sisa pisang adalah …….
6. 4 hari + 5 hari = ……. hari
7. Agar menjadi 14, ayam disamping ini
harus ditambah ….
8. Setelah bilangan 7 adalah ………………………………………………………………
9. Wawan menabung uang tiap hari Rp. 2.000 selama 7 hari. Uang Wawan berjumlah …………………………………………………………………………
10.
+ = ….. buah

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA MADURA KELAS 1

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA MADURA KELAS 1

Ghâncaran !
Dhisana Ima
Ima mored kelas settong
Ima bada e sakolaan
Sakolaanna ima bherse
Sakolaanna Ima bhagus
Sateya baktona ajhar
Na’-kana’ kabbhi bada e dalem kellas
I. Lengkare horop a, b, otaba c menangka jawaban se paleng bender !
1. Ne’-kene’ tao nyaronen ….
a. bilis b. rengngi’ c. nyaroan
2. Sateya are rebbu, lagguna are ….
a. sennen b. salasa c. Kemmis

3. Oreng se ngajâri ngaji eolok ….
a. keyae b. ma’ ke c. ustad
4. Red-mored ajhâr maca neng ….
a. kellas b. lapangan c. bârung
5. Obu’ basaepon ….
a. bâjâ b. rambut c. soca
6. Râng-bârâng se bâdâ e sakolaan iya areya….
a. pacol b. ghârunjhu c. papan toles
7. Se aghuna kaangguy noles engghi paneka …
a. po’lot b. penggaris c. sot-kosot
8. Kalambhi basaepon iya areya ….
a. rasolan b. rasopan c. rasogan
9. Kalamon bâ’na males ajhâr tantona ….
a. perak b. penter c. budhu
10. Lomare reya kennenganna apa ….
a. buku b. TV c. sandal
11. Kalamon osom sarkajâ bânnya’ oreng sake’ …
a. tabu’ b. bato’ c. ghighi
12. Monyena koceng iya areya ….
a. kok-kotak b. moh c. meong
13. Sokona embi’ area bâdâ empa’. Sokona ajâm bâdâ …
a. 2 b. 4 c. 3
14. Budu’na sape nyamana ….
a. empe’ b. jâgir c. lu-bellu
15. Ajâm mon atellor are ….
a. are sennin b. are rebbhu c. arendhu
16. Sokona mejâ e sakolaan bâdâ …
a. 3 b. 4 c. 6
17. Sabelluna ngakan tanangnga kodhu ….
a. aserbet b. aosap c. abecco
18. Kalambhi se kotor kodhu ….
a. sassa b. osso c. sabe’
19. Rebbhu sareng kemmis ngangguy saragam …
a. mera pote b. pramuka c. bâtek
20. Monyena mano’ iye areya ….
a. cit-cuit b. tok-pettok c. kok-kotak

II. Esse’e ti’-titi’ e baba reya kalaban oca’ se sorop !
1. Ima mored kellas …………………………………………………………………………..
2. Rebbhâ reya pakanna …………………………………………………………………….
3. Calana mon ekettok sajân ………………………………………………………………
4. Nyamana ghuru se ngajhâr bahasa madhurâ iya areya ……………………….
5. Po-sapo aghuna …………………………………………………………………………….
6. Sakoolaan se bherse ban bhagus, sakolaanna ……………………………………
7. Na’-kana’ kabbhi bada e ………………………………………………………………..
8. Monyena ajam lake’ iya areya ………………………………………………………..
9. Po’lot aghuna kaangguy ………………………………………………………………..
10. Pakanna sape iya areya ………………………………………………………………….

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA ARAB KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 BAHASA ARAB KELAS 1
أ. ضَعْ عَلاَماتِ (X) فِي إِجَابِةٍ صَحِيْحَةٍ!
1. أَهْلاً وَسَهْلاً …. dibaca
أ. wadaa’an ب. ahlan wa sahlan ج. masmuka
2. أَهْلاًبِكَ …. dibaca
أ. ahlan bika ب. assalamualaikum ج. masmuki
3. أَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ …. dibaca
أ. mas muki ب. assalamualaikum ج. ilalliqoo’i
4. حَسَنٌ : أَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ
حَمِيْدٌ : ….
أ. وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمْ ب. اِسْمِيْ ج. أَهْلاًبِكَ
5. فاَطِمَةٌ : ماَسْمُكِ ؟
عاَئِشَةُ : … عاَئِشَةُ
أ. وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمْ ب. إليَ اللِّقاَءِ ج. اِسْمِيْ

6. عاَفِفَةٌ : أَهْلاً وَ سَهْلاً ؟
حَنيْفَةٌ : ….
أ. وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمْ ب. أَهْلاًبِكَ ج. إليَ اللِّقاَءِ
7. لُقْماَنٌ : وَدَاعاً ؟
حَمِيْدٌ : ….
أ. أَهْلاًبِكَ ب. وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمْ ج. إليَ اللِّقاَءِ
8. هٰذَا ….
أ. يَدٌّ ب. طَاءِرَةٌ ج. ظُفْرٌ
9. هٰذِهِ هِرَّةٌ artinya ….
أ. ini tangan ب. ini sungai ج. ini kucing
10. هٰذِهِ وَرْدَةٌ artinya ….
أ. ini pesawat ب.ini bunga mawar ج. ini kucing
11. هٰذَا ….
أ. وَرْدَةٌ ب. نَهْرٌ ج. هِرَّةٌ
12. هٰذَا مِفْتَاحٌ artinya ….
أ. ini kunci ب. ini kuku ج. ini anggur

13. هٰذَا ….
أ. مِفْتَاحٌ ب. نَهْرٌ ج. لَحْمٌ
14. هٰذَا كَلْبٌ artinya ….
أ. ini kuku ب. ini monyet ج. ini anjing
15. هٰذَا ….
أ. كَلْبٌ ب. عِنَبٌ ج. قِرْدٌ
16. فَهِمَ : صَبَاحُ الْخَيْرِ ؟
عَائِشَةَ : ….
أ. وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ ب. صَبَاحُ النُّوْرِ ج. إِسْمِيْ
17. كَيْفَ حَالُكَ artinya ….
أ.bagaimana kabarmu (pa)
ب. siapa namamu (pa)
ج. selamat pagi
18. صَبَاحُ الْخَيْرِ artinya ….
أ. siapa namamu (pa)
ب. selamat pagi
ج. bagaimana kabarmu (pa)
19. هُوَ artinya …
أ. kamu (pa) ب. dia (pa) ج. ini (pa)
20. أَنْتَ artinya ….
أ. dia (pa) ب. ini (pa) ج. kamu (pa)

ب. تَرْجِمْ إِلَى اللُّغَةِ الإِنْدُوْنِيْسِيَّةِ !
Terjemahkan ke dalam bahasa indonesia !

1. أَرْنَبٌ : ______________________________
2. بَطَّةٌ : ______________________________
3. دِيْكٌ : ______________________________
4. طَاءِرَةٌ : ______________________________
5. ظُفْرٌ : ______________________________
6. عِنَبٌ : ______________________________
7. غَارٌ : ______________________________
8. فِيْلٌ : ______________________________
9. قِرْدٌ :______________________________
10. كَلْبٌ :______________________________

ج. أُكْتُبْ!
Tulislah!

1. هٰذِهِ سَيَّارَةٌ :______________________________
2. هٰذِهِ وَرْدَةٌ جَمِيْلَةٌ :______________________________
3. ذَالِكَ طَاءِرَةٌ كَبِيْرَةٌ :______________________________
4. ذَالِكَ غَارٌ كَبِيْرٌ :______________________________
5. فِيْلٌ وَ قِرْدٌ :______________________________

Kisi – kisi & Kunci Jawaban
Bahasa Arab kelas 1
Kisi – kisi : BAB 1 – 4

I . Pilihan ganda
1. B 11. C
2. A 12. A
3. B 13. A
4. A 14. C
5. C 15. B
6. B 16. B
7. C 17. C
8. C 18. A
9. A 19. B
10. B 20. C
II. Isian Singkat
1. kelinci
2. bebek
3. ayam jantan
4. pesawat
5. kuku
6. anggur
7. goa
8. gajah
9. monyet
10. anjing
III. Tulislah
1. هٰذِهِ سَيَّارَةٌ
2. هٰذِهِ وَرْدَةٌ جَمِيْلَةٌ
3. ذَالِكَ طَاءِرَةٌ كَبِيْرَةٌ
4. ذَالِكَ غَارٌ كَبِيْرٌ
5. فِيْلٌ وَ قِرْدٌ

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SIROH KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SIROH KELAS 1
1. nabi dan rosul yang wajib diketahui berjumlah ….
a. 250 b. 75 c. 25
2. nabi pertama bernama ….
a. adam b. idris c. nuh
3. sebelum menciptakan adam, allah telah menciptakan ….
a. jin b. iblis dan malaikat c. iblis
4. adam memiliki istri bernama ….
a. hawa b. iklima c. labuda
5. qobil adalah …. pertama nabi adam.
a. saudara b. putri c. putra
6. dua anak perempuan nabi adam bernama iklima dan ….
a. labuda b. hawa c. iklima
7. nabi yang kedua bernama ….
a. adam b. idris c. nuh
8. ayah nabi idris bernama ….
a. yarid bin mikhail b. ahmad c. muhammad
9. nabi idris merupakan keturunan nabi adam yang ke ….
a. empat b. lima c. enam
10. nabi idris tinggal dan berdakwah di ….
a. mesir b. yordania c. palestina
11. salah satu ilmu yang dimiliki nabi idris adalah ….
a. membuat kapal b. ilmu perbintangan c. ilmu sosial
12. nabi idris dapat merancang ….
a. bangunan b. pakaian c. pertanian
13. nabi idris meninggal saat berusia …. tahun.
a. 28 b. 92 c. 82
14. setelah meninggalnya nabi idris, penduduk mesir mengenal lima orang sholih, salah satunya bernama ….
a. wadd b. jalal b. yarid
15. karena cintanya, penduduk mesir membuat …. lima orang sholih tersebut di dinding rumah.
a. patung b. gambar c. berhala
16. generasi kedua penduduk mesir, membuat patung lima orang sholih, dan ditempatkan di ….
a. depan rumah b. samping rumah c. atas rumah
17. ketidaktahuan generasi ketiga membuat mereka menyembah patung dan menjadikanya ….
a. teman bicara b. mainan anaknya c. berhala
18. allah mengutus seorang nabi diantara mereka, yaitu nabi ….
a. nuh b. jibril c. mikail
19. nabi nuh berdakwah kepada penduduk mesir agar beribadah hanya kepada ….
a. adam b. allah c. malaikat
20. kapal nabi nuh memiliki …. tingkatan.
a. tiga b. empat c. lima

II. isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Ketika diutus Allah untuk menikahi Labuda, Qabil merasa iri. Sehingga dia membunuh ….
2. hawa, istri nabi adam diciptakan dari tulang …. adam
3. nabi idris menulis menggunakan ….
4. di langit ke …. nabi idris dicabut nyawanya.
5. menjahit pakaian merupakan ilmu yang dimiliki nabi ….
6. pemberi rizqi serta kehidupan bagi seluruh manusia di bumi adalah ….
7. allah memerintahkan nabi nuh untuk membuat …. dengan tiga tingkatan
8. ketika berdakwah, nabi nuh dianggap …. oleh penduduk mesir.
9. putra nabi nuh yang ikut tenggelam terkena adzab bernama ….
10. allah mengadzab kaum nabi nuh dengan ….

III. jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. sebutkan tiga ilmu-ilmu yang dimiliki nabi idris!
jawab:

2. jelaskan di langit keberapa dan pada usia keberapa nabi idris meninggal!
jawab : nabi idris meninggal di langit ke
di usia
3. sebutkan berhala-berhala yang disembah kaum nabi nuh (dua saja)
jawab : dua berhala yang disembah kaum nabi nuh adalah
dan
4. jelaskan terdiri dari berapa tingkatan kapal nabi nuh dan untuk siapa saja tingkatan tersebut!
jawab: ___________________________________________________
_________________________________________________________
5. buatlah gambar kapal nabi nuh beserta tingkatannya!
jawab:____________________________________________________
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________________________________________________
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
AR-RISALAH
SURAKARTA
ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata pelajaran : Siroh Nama : ¬¬¬¬¬¬___________________
Kelas : I (satu)
Hari, tanggal : Sabtu, 28 November 2015
Waktu : 75 menit No. absen : ___________________
I. berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c di depan jawaban yang benar!
1. nabi dan rosul yang wajib diketahui berjumlah ….
a. 250 b. 75 c. 25
2. nabi pertama bernama ….
a. adam b. idris c. nuh
3. sebelum menciptakan adam, allah telah menciptakan ….
a. jin b. iblis dan malaikat c. iblis
4. adam memiliki istri bernama ….
a. hawa b. iklima c. labuda
5. qobil adalah …. pertama nabi adam.
a. saudara b. putri c. putra
6. dua anak perempuan nabi adam bernama iklima dan ….
a. labuda b. hawa c. iklima
7. nabi yang kedua bernama ….
a. adam b. idris c. nuh
8. ayah nabi idris bernama ….
a. yarid bin mikhail b. ahmad c. muhammad
9. nabi idris merupakan keturunan nabi adam yang ke ….
a. empat b. lima c. enam
10. nabi idris tinggal dan berdakwah di ….
a. mesir b. yordania c. palestina
11. salah satu ilmu yang dimiliki nabi idris adalah ….
a. membuat kapal b. ilmu perbintangan c. ilmu sosial
12. nabi idris dapat merancang ….
a. bangunan b. pakaian c. pertanian
13. nabi idris meninggal saat berusia …. tahun.
a. 28 b. 92 c. 82
14. setelah meninggalnya nabi idris, penduduk mesir mengenal lima orang sholih, salah satunya bernama ….
a. wadd b. jalal b. yarid
15. karena cintanya, penduduk mesir membuat …. lima orang sholih tersebut di dinding rumah.
a. patung b. gambar c. berhala
16. generasi kedua penduduk mesir, membuat patung lima orang sholih, dan ditempatkan di ….
a. depan rumah b. samping rumah c. atas rumah
17. ketidaktahuan generasi ketiga membuat mereka menyembah patung dan menjadikanya ….
a. teman bicara b. mainan anaknya c. berhala
18. allah mengutus seorang nabi diantara mereka, yaitu nabi ….
a. nuh b. jibril c. mikail
19. nabi nuh berdakwah kepada penduduk mesir agar beribadah hanya kepada ….
a. adam b. allah c. malaikat
20. kapal nabi nuh memiliki …. tingkatan.
a. tiga b. empat c. lima

II. isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Ketika diutus Allah untuk menikahi Labuda, Qabil merasa iri. Sehingga dia membunuh ….
2. hawa, istri nabi adam diciptakan dari tulang …. adam
3. nabi idris menulis menggunakan ….
4. di langit ke …. nabi idris dicabut nyawanya.
5. menjahit pakaian merupakan ilmu yang dimiliki nabi ….
6. pemberi rizqi serta kehidupan bagi seluruh manusia di bumi adalah ….
7. allah memerintahkan nabi nuh untuk membuat …. dengan tiga tingkatan
8. ketika berdakwah, nabi nuh dianggap …. oleh penduduk mesir.
9. putra nabi nuh yang ikut tenggelam terkena adzab bernama ….
10. allah mengadzab kaum nabi nuh dengan ….

III. jawablah soal-soal di bawah ini dengan uraian yang tepat!

1. sebutkan tiga ilmu-ilmu yang dimiliki nabi idris!
jawab:

2. jelaskan di langit keberapa dan pada usia keberapa nabi idris meninggal!
jawab : nabi idris meninggal di langit ke
di usia
3. sebutkan berhala-berhala yang disembah kaum nabi nuh (dua saja)
jawab : dua berhala yang disembah kaum nabi nuh adalah
dan
4. jelaskan terdiri dari berapa tingkatan kapal nabi nuh dan untuk siapa saja tingkatan tersebut!
jawab: ___________________________________________________
_________________________________________________________
5. buatlah gambar kapal nabi nuh beserta tingkatannya!
jawab:____________________________________________________
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________________________________________________
KUNCI JAWABAN
UAS SEMESTER GASAL 2017/2018
I 1. C 11. B
2. A 12. A
3. B 13. C
4. A 14. A
5. C 15. B
6. A 16. A
7. B 17. C
8. A 18. A
9. C 19. B
10. A 20. A

II 1. habil
2. rusuk
3. pena
4. empat
5. idris
6. allah
7. kapal
8. gila
9. kan’an
10. banjir

III 1. Kebijakan guru
2. a. keempat
b. 82 tahun
3. wadd, suwa, yaghus, yauq, nashr
4. tiga tingkatan
Tingkatan bawah : untuk hewan buas
Tingkatan tengah: untuk hewan jinak dan ternak
Tingkat atas : untuk pengikut nabi nuh
5. kebijakan guru

KISI-KISI
Nabi adam, idris dan nuh
KUNCI JAWABAN
BAHASA JAWA
UAS SEMESTER GASAL 2017/2018
I 1. C 11. B
2. A 12. A
3. B 13. C
4. A 14. A
5. C 15. B
6. A 16. A
7. B 17. C
8. A 18. A
9. C 19. B
10. A 20. A

II 1. habil
2. rusuk
3. pena
4. empat
5. idris
6. allah
7. kapal
8. gila
9. kan’an
10. banjir

III 1. Kebijakan guru
2. a. keempat
b. 82 tahun
3. wadd, suwa, yaghus, yauq, nashr
4. tiga tingkatan
Tingkatan bawah : untuk hewan buas
Tingkatan tengah: untuk hewan jinak dan ternak
Tingkat atas: untuk pengikut nabi nuh
5. kebijakan guru

KISI-KISI
Nabi adam, idris dan nuh

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMERTER TAHUN PELAJARAN 2017/2018 AL-QURAN KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMERTER TAHUN PELAJARAN 2017/2018 AL-QURAN KELAS 1
1. kitab suci umat islam adalah ….
a. al-qu’an b. taurat c. injil
2. buniyalislamu ‘alaa….
a. khamsin b. shaum c. shalat
3. surat al-fatihah juga disebut ummul kitab, ummul kitab artinya….
a. anak kitab b. bapak kitab c. induk kitab
4. surat an-naas diturunkan di makkah maka surat an-naas disebut surat….
a. makkiyah b. madaniyah c. suriah
5. surat pendek disunahkan kita baca ketika….
a. makan b. sholat c. bermain
6. kita wajib berpuasa dibulan….
a. sya’ban b. syawal c. romadhon
7. qula’uudzubirobbil….
a. falaq b. naas c. rokhim
8. kita berlindung kepada … dari sihir.
a. bapak b.allah c. ibu
9. al-falaq artinya….
a. Waktu subuh b. waktu siang c. waktu sore
10. zakat diberikan kepada….
a. fakir miskin b. orang sakit c. presiden
11. al-qur’an ditulis dengan huruf ….
a. alphabet b. ibrani c. hijaiyah
12. umat islam harus bias membaca ….
a. koran b. al-qur’an c. majalah
13. خ huruf disamping adalah huruf ….
a. kha’ b. ha’ c. jim
14. قً huruf disamping dibaca ….
a. Qan b. qin c. qun
15. كِتَkata disamping berbunyi ….
a. kamu b. kami c. kita
16. tanda baca huruf hijaiyah disebut juga ….
a. fathah b. tanwin c. harokat
17. tanpa ilmu agama islam manusia akan ….
a. tersesat b. bahagia c. senang
18. ilmu yang wajib kita pelajari adalah ….
a. ilmu berhitung b. ilmu agama islam c. ilmu kesehatan
19. anak islam harus … belajar.
a. malas b. takut c. rajin
20. di bawah ini yang tidak termasuk ayat dalam surat al-falaq adalah ….
a. waladhdlolliin
b. min syarrimaakholaq
c. wa min syarrihaasidinidzaahasad
II. Isilah titik- titik berikut dengan jawaban yang tepat !
1. ibadah haji adalah rukun islam yang ke ….
2. surat al-fatihah terdiri dari … ayat.
3. min syarril was waasil ….
4. wa min syarrighoosiqinidzaa ….
5. tanda baca tasydid disebut juga dengan ….
6. huruf hijaiyah berjumlah … huruf.
7. hurufش bila mendapat harokat dhommah dibaca ….
8. orang yang membaca al-qur’an mendapat ….
9. ء huruf disamping adalah huruf ….
10. rajin belajar akan membuat kita jadi ….

III. Jawablahsoal-soal di bawahinidenganuraian yang tepat !

1. tulislah bunyi surat al-falaq ayat kedua (2) !
jawab :bunyi ayat di atas adalah

2. sebutkan lima sholat wajib!
jawab :lima sholat wajib adalah

3. tulislah kata dibawah ini dengan huruf hijaiyah !
a. raja abi
b. disana buku
jawab :

4. sebutkan tiga (3) tanda baca huruf hijaiyah !
jawab: tanda baca huruf hijaiyah adalah

5. tulislah bunyi hadist menuntut ilmu !
jawab: bunyi hadist menuntut ilmu adalah

kunci jawaban dan kisi-kisi soal
qur’an hadits kelas 1 UAS
kisi – kisi soal : bab 4 – bab 7
hal 57- hal 108

Rom 1
1.A 11.C
2.A 12.B
3.C 13.A
4.A 14.C
5.B 15.B
6.C 16.C
7.A 17.A
8.B 18.B
9.A 19.C
10.A 20.A

Rom 2
1. 5
2. 7
3. Khonnas
4. Waqob
5. Syiddah
6. 29
7. Syu
8. Pahala
9. Hamzah
10. Pintar

Rom 3
1. Min syarrimaakholaq
2. Shubuh,dhuhur,ashar,maghrib, danisya’
3. Kebijakan guru mapel
4. Fathah,kasroh,dhomah,sukun,tasydid, dantanwin
5. Tholabul ‘ilmifariidhotunalakullimuslimin

ALHAMDULILLAH

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 1

SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2017/2018 PKN KELAS 1
1. kita dilahirkan oleh seorang ….
a. ayah b. ibu c. nenek
2. laki-laki dan perempuan di sebut ….
a. suku b. agama c. jenis kelamin
3. hana dan adiknya saling hidup rukun-rukun artinya ….
a. damai b. bertengkar c. membenci
4. membantu kakak mencuci piring adalah contoh rukun di ….
a. sekolah b. rumah c. masyarakat
5. tidak mau mengalah meskipun bersalah adalah perbuatan ….
a. baik b. terpuji c. tercela
6. bila hidup tidak rukun akan terjadi ….
a. ketenangan b. pertengkaran c. ketentraman
7. hidup menjadi teratur jika kita … tata tertib.
a. mematuhi b. melanggar c. membiarkan
8. kita harus melaksanakan tata tertib ketika berada di ….
a. rumah b. mana saja c. sekolah
9. pulang sekolah azan langsung ganti baju. Perbuatan tersebut termasuk ….
a. sekolah b. jalan raya c. rumah
10. berikut ini contoh tertib ketika belajar adalah ….
a. setelah belajar membiarkan buku di atas meja
b. setelah belajar membiarkan lampu menyala
c. setelah belajar merapikan buku dan alat tulis
11. saat jam istirahat seharusnya siswa-siswa bermain di ….
a. kelas b. kantor ustadzah c. halaman
12. saat jajan di kantin seharusnya ….
a. berdesakan b. antri c. berebut
13. berikut ini contoh sikap tidak tertib yaitu ….
a. memperhatikan saat ustadzah mengajar
b. menyiapkan buku sesuai jadwal
c. membuang sampah sembarangan
14. berikut ini contoh sikap yang harus ditiru adalah ….
a. sesuka hati b. tidak mau mengalah c. tertib
15. saat di jalan raya aku berjalan di ….
a. trotoar b. tengah jalan c. zebra cross
16. jika kita melanggar lampu lalu lintas akan terjadi ….
a. kebakaran b. banjir c. kecelakaan
17. saat kita berada di jalan raya sebaiknya ….
a. berkejar-kejaran
b. mematuhi rambu lalu lintas
c. ngebut
18. zebra cross adalah tempat untuk ….
a. jalan kaki b. menyeberang c. berjualan
19. petugas yang pengatur lalu lintas yaitu ….
a. satpam b. hansip c. polisi
20. saat lampu lalu lintas menyala kuning seharusnya ….
a. siap-siap b. berhenti c. berjalan

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat!
1. ada laki-laki dan ada ….
2. berangkat sekolah harus pamit kepada ….
3. bila berbuat salah kita mengucapkan ….
4. tata tertib disebut juga ….
5. sebelum tidur gosok gigi adalah contoh tertib di ….
6. melanggar tata tertib akan mendapat ….
7. hidup tertib harus dibiasakan sejak ….
8. setelah bangun tidur aku melipat ….
9. agar aman saat naik motor harus pakai ….
10. hidup rukun membuat hati merasa ….

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang tepat!
1. sebutkan dua permainan anak laki-laki!
jawab: dua permainan anak laki-laki yaitu

2. sebutkan satu contoh tertib di rumah!
jawab: contoh tertib di rumah yaitu

3. sebutkan dua kegiatan yang kamu lakukan setelah pulang sekolah!
jawab: dua kegiatan yang aku lakukan setelah pulang sekolah yaitu

4. apakah arti warna merah dan hijau pada rambu lalu lintas?
jawab: arti warna merah yaitu
arti warna hijau yaitu

5. sebutkan dua contoh rukun dengan teman!
jawab: dua contoh rukun dengan teman yaitu
Kunci Jawaban
Ulangan Akhir Semester Gasal
Tahun Pelajaran 2017/2018
PKn Kelas I (Satu)
I. PILIHAN GANDA
1. b 6.b 11.c 16.c
2. c 7.a 12.b 17.b
3. a 8.b 13.c 18.b
4. b 9.c 14.c 19.c
5. c 10.c 15.a 20.a

II. ISIAN
1. Perempuan
2. Orang tua
3. Maaf
4. Peraturan
5. Rumah
6. Hukuman/sanksi
7. Kecil
8. Selimut
9. Helm
10. Tenang

III. ESSAY
1. Mobil-mobilan, robot-robotan/kebijakan guru
2. Kebijakan guru
3. Kebijakan guru
4. Merah: berhenti Hijau: berjalan
5. Berbagi makanan
Bermain bersama

KISI-KISI SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS I
No. Mata Pelajaran Bab / Materi Halaman
1. PKn Jenis Kelamin
Tata Tertib di Rumah
Tata Tertib di Sekolah
Tata Tertib di Jalan Raya
Buku LKS PKn
halaman 3-35