Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Bank Soal Akidah Aklhak MI Tengah Semester Genap dan Jawaban Kelas 1 SD

Bank Soal Akidah Aklhak MI Tengah Semester Genap dan Jawaban Kelas 1 SD
1.    Assmaul husna jumlahnya ada . . . .
2.    Arrohman artinya . . . .
3.    Arrohim artinya . . . .
4.    Assami’u artinya . . . .
5.    Doa kita akan di dengar dan di kabulkan oleh . . . .
6.    Orang kafir akan di masukkan Alloh ke dalam . . . .
7.    Alloh menyayangi hambanya yang . . . .
8.    Alloh itu maha pengasih dan maha . . . .
9.    Alam semesta ini diciptakan oleh . . . .
10.    Kepada siapa kalian minta pertolongan . . . .
11.    Rajin pangkal . . . .
12.    Orang tua kita di madrasah adalah . . . .
13.    PR di kerjakan di . . . .
14.    Belajar dirumah di bimbing oleh . . . .
15.    Teman yang sakit kita . . . .
16.    Ketika guru sedang menjelaskan kita harus . . . .
17.    Tugas murid adalah . . . .
18.    Bermain harus ditempat yang . . . .
19.    Sebelum belajar kita harus .  .  . terlebih dahulu
20.    Jika kalian berbuat salah segera . . . .
I.    Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.    Tuliskan doa mau belajar!
Jawab: . . . .
2.    Sebutkan 2 assmaul husna!
Jawab: . . . .
3.    Sebutkan 3 hal yang di jauhi ketika bermain!
Jawab: . . . .
4.    Apa yang kalian lakukan ketika bertemu dengan guru?
Jawab: . . . .
5.    Bagaimana cara Alloh mengasihi semua makhluknya?
Jawab: . . . .
KUNCI JAWABAN UUTS II
MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAQ
Kelas I
I.    ISIAN
1.    99
2.    Maha Pengasih
3.    Maha Penyayang
4.    Maha Pendengar
5.    Allah
6.    Neraka
7.    Beriman
8.    Penyayang
9.    Allah
10.    Allah
11.    Pandai
12.    Guru
13.    Rumah
14.    Orang Tua
15.    Tengok
16.    Mendengarkan
17.    Belajar
18.    Bersih
19.    Berdo’a
20.    Minta Maaf

Baca Juga  SOAL KURIKULUM 2013 ULANGAN TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Mata Pelajaran IPS KELAS 1 SD

II.    ESSAY
1.    Robbi zidni ngilman warzukni fahma
2.    Arrohman, Arrokhim, Kebijakan guru
3.    Curang, Nakal
4.    Mengucapkan salam, bersalaman
5.    Dengan memberi rizki

Bank Soal Akidah Aklhak MI Tengah Semester Genap dan Jawaban Kelas 1 SD. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>